همزمان با آغاز سال 1396 انجام شد؛ حضور صمیمی دکتر ربیعی در مجتمع خدمات بهزیستی و توانبخشی شهدای هفتم تیر

همزمان با آغاز سال 1396 انجام شد؛ حضور صمیمی دکتر ربیعی در مجتمع خدمات بهزیستی و توانبخشی شهدای هفتم تیر
دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فضایی صمیمی با دختران معلول جسمی - حرکتی و کارکنان مجتمع خدمات بهزیستی و توانبخشی شهدای هفتم تیر دیدار کرد.
دکتر ربیعی  در جمع فرزندان و افراد تحت پوشش این مرکز  ضمن تبریک سال نو به آنان گفت:  این چهارمین سال است که  تحویلی از نوع دیگر را به جشن می نشینم: سال تحویل اول را در کنار بچه های بهشت رضا، سال دوم را در کنار کارگران کارخانه شیفت شب ایرانول، سومین سال را در کنار سالمندان و ناتوانان ذهنی مجتمع قدس شادی سال نو را تقسیم کردیم و امسال، سال تحویل را در کنار فرزندان "مجتمع هفت تیر" به جشن نشستیم.

دکتر ربیعی گفت : امسال، سالی است که باید در آن سخت کار کرد و با سخت کوشی مسایل را حل نمود. باید سازگاری و مدارای بزرگ ایجاد کنیم. سلامت اجتماعی جامعه مان را پیگیر باشیم. سراسر مهر و محبت را در پهنه کشور عزیزمان گسترش دهیم و سامان دهیم بی سامانی ها را و سخت تلاش کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد: سال جدید سالی سرشار از برکت، دلخوشی و سرزندگی برای مددجویان و  ملت بزرگ ایران باشد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه با ابراز محبت به  مددجویان از نزدیک با آنان گفت و گو کرد.

 

 

مجتمع بهزیستی هفت تیر

مجتمع بهزیستی هفت تیر
مجتمع بهزیستی هفت تیر
مجتمع بهزیستی هفت تیر
مجتمع بهزیستی هفت تیر
مجتمع بهزیستی هفت تیر
مجتمع بهزیستی هفت تیر
دکتر ربیعی

مجتمع بهزیستی هفت تیر
مجتمع بهزیستی هفت تیر
مجتمع بهزیستی هفت تیر
مجتمع بهزیستی هفت تیر
مجتمع بهزیستی هفت تیر
مجتمع بهزیستی هفت تیر
مجتمع بهزیستی هفت تیر
مجتمع بهزیستی هفت تیر
مجتمع بهزیستی هفت تیر
مجتمع بهزیستی هفت تیر
مجتمع بهزیستی هفت تیر

 

۳۰ اسفند ۱۳۹۵ ۲۲:۰۵
کد خبر : ۷۶,۶۷۱