برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان های تابعه وزارت تعاون در گیلان

اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان های تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در استان گیلان در سال 96 در سالن تدبیر اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ، این جلسه با حضور آقایان ایزددوست مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و ریاست شورای هماهنگی استان گیلان ، اکبری مدیر کل بیمه سلامت، شیخ الاسلامی سرپرست صندوق کارآفرینی امید،  حق پرست مدیر کل تامین اجتماعی، محققی مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران، شهدی نژاد مدیریت درمان تامین اجتماعی ،طاهری مدیر صندوق بازنشستگی، عطایی پور مدیر کل فنی و حرفه ای ، رحیمیان رئیس دانشگاه علمی و کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی ،احمدی سرپرست مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون،پهلوان مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان،سلمان نژاد مدیر اشتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان،حسینجانی دبیر شورای هماهنگی دستگاه های وزارت متبوع و نمایندگان مدیر کل بهزیستی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر برگزار شد.

در ابتدای این جلسه که با محوریت بیان عملکرد دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  در سال 95 و بیان اهداف کلی وزارت متبوع در سال جاری همراه بود، محمود ایزددوست ضمن تشکر از مدیران دستگاه های شورای هماهنگی جهت پیشرفت و رشد درصد تحقق  شاخص های ارزیابی عملکرد وزارتخانه در سال 95 نسبت به سال 94  با تشریح سیاست های کلی وزارت متبوع در سال جاری خواستار همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه های شورای هماهنگی جهت نیل به اهداف مربوطه شد.

در ادامه هر یک از اعضا به بیان کلی عملکرد دستگاه خود در سال 95 و همچنین راهکارهایی جهت پیشبرد اهداف وزارت متبوع در سال جاری پرداختند.

شایان ذکر است: در این جلسه سرکار خانم غلامی،کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی توضیحات لازم در خصوص رتبه های مکتسبه توسط هر یک از دستگاه های شورای هماهنگی را ارائه نمودند.

 
۳۰ فروردین ۱۳۹۶ ۱۰:۵۸
روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان |
کد خبر : ۷۷,۴۳۲