مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خوزستان خبر داد: کاهش حوادث ناشی از کار در سال 95در استان

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خوزستان از کاهش بیست و پنج درصدی حوادث ناشی از کار در سال 95 نسبت به مدت مشابه در سال 94 در سطح استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، سید نور محمد پور گفت: در سال 95 با تاکید و هدف گذاری که در حوزه بازرسی کار داشتیم و با توجه رسالت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، خوش بختانه شاهد دستاورد های خوبی در این حوزه بودیم که می توان به کاهش محسوس بیست و پنج درصدی حوادث ناشی از کار در سطح استان اشاره کرد .
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خوزستان افزود: انجام بازرسی های هدفمند در سال 95 به صورت مکرر از کارگاه های پر خطر ، صدور ابلاغیه و پیگیری برای رفع موارد ناایمن در کارگاه ها و همچنین تعطیلی کارگاه های ناایمن به وی‍ژه در بخش ساختمان و برخورد قاطع با کارفرمایان متخلف و نیز تعقیب و جریمه کارفرمایان متخلف به ویژه درزمینه ضوابط ایمنی در کارگاه ها از دیگر اقدامات مثبت و ویژه تیم بازرسی کار این اداره کل در طول سال گذشته بود که تجمیع این عوامل باعث تقویت و اهتمام جدی کارفرمایان به رعایت اصول ایمنی نیروهای کار شد.
محمد پور پیگیری اجرای الگوی خود بازرسی در کارگاه ها و مکاتبات گسترده با کارگاه های بزرگ و پرخطر و آموزش ایمنی عمومی و ارزیابی ریسک مسوولان ایمنی کارگاه ها و صدور صلاحیت برای مسوولان ایمنی دارای صلاحیت را از دیگر اقدامات بازرسان کار برشمرد و ادامه داد: بررسی صلاحیت ایمنی پیمانکاران و آموزش ایمنی کارفرمایان و کارگران به صورت گسترده و نیز بررسی صلاحیت شرکت های خدماتی و صدور صلاحیت پیمانکاری برای انجام بازرسی های موردی در کارگاه های مشکل دار و ارایه گزارش در این خصوص به مسوولان مربوط از دیگر برنامه های تدوین شده در حوزه بازرسی کار بود که خوشبختانه با تلاش تیم های بازرسی مهم ترین و شیرین ترین نتیجه حاصل در سال 95 با توجه رسالت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور کاهش محسوس بیست و پنج درصدی حوادث ناشی از کار در سطح استان بوده است.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم آموزش کارفرمایان و کارگران اظهار کرد: در زمینه ایمنی کارگران و کارفرمایان، بیش از دو برابر نسبت به سال 94 دوره های آموزشی برگزار شد.
محمدپور در پایان از الزام کارفرمایان به رعایت ضوابط ایمنی در کارگاه ها و استفاده از پیمانکاران و مسوولان ایمنی دارای صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: حفظ و صیانت از نیروی کار دغدغه و اولویت این مجموعه در سال 96 خواهد بود و در این زمینه با تاکید ویژه ای که به بازرسان کار داشته ایم، امید واریم سالی توام با آرامش در محیط کار داشته باشیم.

۳۰ فروردین ۱۳۹۶ ۱۵:۵۴
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان |
کد خبر : ۷۷,۴۷۷