با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد

با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد
دکتر ربیعی در حکمی فرزاد یوسفی را به عنوان مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است : معتقدم تفکر انسجام گروهی برای حل مسایل به مثابه دستاورد معرفتیِ گرانسنگ، کارآمدترین پارادایم راهبری امور بوده؛ بر همین اساس، بهترین مبنای ضمانت حقوق کارگران و کارفرمایان را در پذیرش "آزادی"، "تکثر" و "تنوع" تشکل ها به مثابه حقوق بنیادین شرکای اقتصادی دولت، تدبیر سازوکارهای عینیِ معطوف به التزام همه جانبه جهت رعایت "اصل بی طرفی" در کلیه شئونات سازمان های صنفی، جسارت 
فراهم سازی شرایط ابراز" حق تجمع"، " حق اعتراض" و انجام مذاکرات و پیمان های جمعی کار، بدون  تاثیرپذیری از ملاحظات سیاسی به منظور حل و فصل مشکلات صنفی و حرفه ای می دانم که بی گمان سازوکاری استوار در جهت پایه گذاری اصل سه جانبه گرایی، تقویت مشارکت پذیری و نیل به امکان گفت و گوهایِ موثر اجتماعی با هدف دست یابی به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی است. اطمینان دارم 
نقش آفرینی و کارکرد سازمان‌های کارگری و کارفرمایی امروزه در تحقق رفاه طبقه مولد و بهبود زندگی آنها، استقرار عدالت اجتماعی، افزایش مشارکت در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی، نظارت بر اجرای قوانین کار، ایجاد و گسترش تامین اجتماعی و حل و فصل اختلافات ذیربط، مثبت و سازنده است.
ضمن تاکید بر پیشبرد مدبرانه وظایف و ماموریت های جاری، اهم سایر ماموریت های جنابعالی را به شرح ذیل خاطرنشان می نمایم:
ایجاد زمینه های حقوقی و فرآیند های اجرایی به منظور شکل گیری کارآمدتر تشکل های مستقل کارگری و کارفرمایی برآمده از تعاملات درون صنفی آنان؛
فراهم سازی شرایط  قانونی رشد نهادهای  مستقل و تخصصی کارگری و کارفرمایی جهت حضور موثر آنان در نظام های تصمیم سازی ذیربط با پشتوانه اجرایی کافی و تضمین شده؛ 
تلاش در جهت رفع هر گونه محدودیت یا ممنوعیت ناروا و خلاف حقوق مصرح در قانون اساسی و قانون کار  برای  تشکل ها، نهادها و سازمان های کارگری و کارفرمایی؛ 
راهبری رفع برخی  سوء ظن های امنیتی و کارکردی معطوف به  تشکل های صنفی و سندیکاهای کارگری در کشور؛
بسترسازی جهت امکان تعامل سازنده فی ما بین تشکل های ذیربط به منظور  ایجاد امنیت و آرامش اجتماعی و پیگیری امور از مجاری قانونی مشخص تا حصول نتیجه به مثابه مهمترین کارکرد نهادهای کارگری و کارفرمایی؛
توجه ویژه به اصل سه جانبه گرایی به منظور بهبود روابط کار و نظام مند سازی ارتباطات و تعاملات شرکای اجتماعی دولت در تنظیم وتدوین امور مربوط به کار.
 امیدوارم ضمن بهره گیری از توان کارشناسی آن اداره کل و ظرفیت های علمی و تجربی صاحبنظران و فعالان اجتماعی ذیربط و با جلب مشارکت و همراهی حداکثری شرکای اقتصادی دولت، نسبت به تحقق وظایف محوله گام های موثر و اقدامات ارزنده ای بردارید.
  از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون جنابعالی را در راه خدمت شایسته به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانونمداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید مسألت می‌نمایم
۳۰ فروردین ۱۳۹۶ ۱۵:۳۴
کد خبر : ۷۷,۵۰۷