عملکرد شش ماهه اول سال در حوزه حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری استان فارس تشریح شد

رئیس اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری استان فارس از پرداخت 819 میلیارد ریال مقرری به بیکارشده های استان در شش ماهه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان فارس، نادر عزمی با بیان اینکه مقرری بیکاران استان بین 9 میلیون و 300 هزار ریال تا 44 میلیون ریال در نوسان است، افزود: تعداد مقرری بگیران در هر ماه متفاوت است و این تعداد در شهریورماه امسال10 هزار و 773 نفر بود.
وی گفت: در شش ماهه اول امسال جمعا 819 میلیارد ریال و در هر ماه به طور میانگین حدود 136 میلیارد ریال مقرری بیکاری به بیکارشده های استان پرداخت شد.

وی با بیان اینکه تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در مدت مشابه پارسال 10 هزار و 180 نفر بود، اضافه کرد: دلیل افزایش تعداد مقرری بگیران فارس، انتقال سوابق بیمه ای برخی بیکارشده ها در عسلویه، بوشهر و خوزستان است.
عزمی با بیان اینکه تعداد برقراری مقرری برای بیکاران جدید در شش ماهه اول امسال نسبت به پارسال کاهش یافته و در عین حال قطع مقرری نیز افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: در شش ماهه اول امسال به دلیل اتمام مدت، مقرری بیمه بیکاری 3645 نفر قطع شده که این تعداد در سال گذشته 3517 نفر بود. همچنین در سال جاری برای 4885 بیکارشده جدید در استان، مقرری بیکاری برقرار شد که این رقم در سال گذشته 5044 نفر بود. علاوه بر این شاهد افزایش کشف اشتغال پنهان و کتمان شده مقرری بگیران هستیم به گونه ای که در سال گذشته 320 نفر از مقرری بگیران که اشتغال پنهان داشتند مشمول قطع مقرری شدند که این تعداد در سال جاری 364 نفر بود.

وی با بیان اینکه طبق قانون، مقرری بیمه بیکاری شامل افرادی که مجدداً سر کار بروند، نمیشود، اضافه کرد: همچنین در سال جاری برای 318 نفر از مقرری بگیران اشتغال مجدد ایجاد و مقرری بیمه بیکاری آنها قطع شد، آماری که در سال گذشته 255 نفر بود.

عزمی خاطرنشان کرد: با این آمار انتظار میرفت تعداد دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری در فارس کاهش پیدا کند اما به دلیل انتقال سوابق بیمه ای و نیز محل دریافت مقرری بیکاری کارگران بیکارشده از سایر استان ها به فارس شاهد افزایش این آمار هستیم.

رئیس اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری استان فارس اظهار داشت: انتقال سوابق از سایر استانها به فارس به دلیل آن بوده که محل زندگی مقرری بگیر به شهرهای فارس انتقال یافته و یا آنکه این افراد کارگران بومی استانمان هستند که در سایر استان ها مشغول به کار بوده اند و بعد از بیکارشدنشان به محل زندگی خود برگشته اند.
عزمی با بیان اینکه رقم مقرری پرداختی به بیکارشده های استان فارس از 676 میلیارد ریال در شش ماهه اول پارسال به 819 میلیارد ریال در نیمه نخست امسال رسیده است، اضافه کرد: بخشی از این افزایش رقم پرداختی به دلیل افزایش حداقل حقوق مصوب سالانه است کما اینکه حداقل حقوق در سال گذشته 8 میلیون و 120 هزار ریال بود که در سال جاری 9 میلیون و 300 هزار ریال افزایش یافت.

وی با بیان اینکه مدت زمان و میزان مقرری پرداختی به هر کارگر متفاوت است، افزود: مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری براساس قانون برای بیکارشده های مجرد دارای 6 ماه تا 24 ماه سابقه بیمهای 6 ماه و برای بیکارشدههای متاهل و یا متکفل 12 ماه، دارای 25 ماه تا 120 ماه بیمه کارگران مجرد 12 ماه و کارگران متاهل و یا متکفل 18 ماه، دارای 121 ماه تا 180 ماه سابقه بیمه کارگران مجرد 18 ماه و کارگران متاهل و یا متکفل 26 ماه، دارای 181 ماه تا 240 ماه سابقه بیمه کارگران مجرد 26 ماه و کارگران متاهل و یا متکفل 36 ماه و برای 241 ماه سابقه بیمه به بالا کارگران مجرد 36 ماه و کارگران متاهل و یا متکفل 50 ماه می باشد.

وی بیان داشت: چنانچه در طی این مدت کارگر دوباره در جایی مشغول به کار شود و یا از طریق کاریابی های خصوصی زیر نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، فرصت اشتغال برای وی مهیا شود، مقرری بیمه بیکاری قطع شده و سوابق او در صورت بیکاری احتمالی دوباره اش محفوظ میماند.

این مسئول بیان داشت: چنانچه اشتغال مجدد برای این افراد مهیا شود اما آنها به دلایل غیرمنطقی و ناموجه از قبول آن امتناع کنند، باز هم مقرری بیکاری شان قطع خواهد شد.

رئیس اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری استان فارس درخصوص نحوه محاسبه مبلغ پرداختی به هر مقرری بگیر گفت: این رقم براساس 55 درصد متوسط حقوق هرماه بیکارشده ها در سه ماه آخر اشتغالشان محاسبه می شود و به ازای هر نفر تحت تکفل تا سقف 4 نفر 10 درصد حداقل دستمزد به مقرری پرداختی اضافه می شود.
عزمی ادامه داد: چنانچه 55 درصد متوسط حقوق محاسبه شده از حداقل حقوق که 9 میلیون و 300 هزار ریال است کمتر باشد، مقرری این افراد ترمیم میشود تا به مبلغ حداقل حقوق برسد.

وی گفت: مثلا افرادی که در سه ماه پایانی اشتغالشان هرماهه 12 میلیون ریال حقوق می گرفتند براساس فرمول 55 درصد متوسط حقوق 3 ماهه پایانی،مقرری آنها حدود 6 میلیون و 600 هزار ریال می شود. این در حالی است که به دلیل آنکه این رقم از حداقل حقوق مصوب امسال پائین تر است، مقرری پرداختی ترمیم شده و به این فرد مقرری بگیر، هرماه 9 میلیون و 300 هزار ریال پرداخت می شود.

عزمی یادآور شد: مدت مقرری بگیری افراد بیکارشده به سنوات خدمتی آنها اضافه می شود و با افرادی که مشغول به کار هستند تفاوتی ندارد.

وی اضافه کرد: همچنین در طی مدت دریافت مقرری، بیکارشده ها همچنان تحت پوشش بیمه درمانی قرار دارند و حق بیمه آنها از طریق صندوق بیمه بیکاری پرداخت می شود.

 

۲۴ مهر ۱۳۹۶ ۱۴:۴۰
روابط عمومی اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان فارس |
کد خبر : ۸۹,۶۰۲