مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری: سازمان فنی و حرفه ای مکلف به باز آموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری است

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون اعلام کرد: رصد، پیگیری، شناسایی و بررسی و حل و فصل مشکلات بنگاههای اقتصادی مشکل دار در اولویت فعالیت ها و اقدامات وزارت تعاون قرار دارد و از اولویت های کاری کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانها و کارگروه ملی به شمار می رود.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری: سازمان فنی و حرفه ای مکلف به باز آموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری است

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، کریم یاوری با اعلام این خبر در تبریز با بیان این که چتر حمایت اجتماعی از کارگران بیکار شده قبلا شاغل گسترده تر شده و حمایت ها افزونتر شده است ، اظهار کرد:  حدود 220 هزار نفر از کارگران که بدون میل و اراده از کار بیکار شده اند زیر چتر حمایت  مقرری بیمه بیکاری قرار دارند.

وی ادامه داد: علی رغم افزایش تعداد و هزینه های مقرری بگیران بیمه بیکاری با اتخاذ تدابیر راهبردی از جمله هدایت مقرری بگیران بیمه بیکاری به اشتغال مجدد صرفه جویی در منابع بیمه بیکاری حاصل شده است.

  یاوری در ادامه با اشاره به این که نسبت تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری به کل بیمه پردازان اجباری حدود کمی بیش از 2 درصد است، تصریح کرد: بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی بنگاه از کار بیکار شوند، با تایید شورای عالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند؛  هر گونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت تغییر ساختار تلقی و با تایید شورای عالی کار کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.

وی ادامه داد: کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی که به نحوی از انحاء پروانه  کسب و کار و موافقت  اصولی و اجازه  تاسیس واحد های تولیدی و صنعتی و کشاورزی و خدمات فنی را صادر می نمایند موظفند بیمه شدگانی را که  " مقرری بیمه بیکاری"  دریافت  می نمایند بر اساس معرفی واحد های کار و امور اجتماعی جهت اخذ مجوز کسب و کار و موافقت اصولی در اولویت  قرار دهند.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون ادامه داد: مطابق جدول ماده 7 قانون بیمه بیکاری کارگران مجرد حداقل 6( شش) و حداکثر سی و شش(36) و کارگران متاهل حداقل دوازده(12) و حداکثر پنجاه ( 50) ماه با داشتن شرایط سابقه پرداخت حق بیمه و حق بیمه بیکاری و سابقه کاری و داشتن سایر شرایط قانون بیمه بیکاری- می توانند از حمایت اجتماعی بیمه بیکاری برخوردار شوند.

وی با بیان این که مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است، گفت: سازمان  آموزش فنی و حرفه ای مکلف است ، آموزش مهارتهای مورد نیاز " بازار کار" و نیز باز آموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را در اولویت قرار دهد و زمینه ارتقاء مهارت آنان را فراهم کند.
وی ادامه داد: هزینه های مربوط به بازآموزی و تجدید و ارتقاء مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری از حساب بیمه بیکاری پرداخت  می شود.
 
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون افزود: در اصلاح قانون و آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری" تبصره  ماده 30 قانون کار" مبنی بر تکلیف دولت با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی مبنی بر " ایجاد صندوق بیمه بیکاری"مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد:  با تشکیل کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در استانها و نیز کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در کشور مدت زمان  رسیدگی به وضعیت بنگاههای اقتصادی مشکل دار کاهش یافته است.

یاوری تصریح کرد: حدود  شانزده هزار نفر از مقرری بگیران  بیمه بیکاری طی شش ماهه سال جاری برای کسب مهارتهای فنی و حرفه ای و باز آموزی مهارت و تجدید مهارت  به مراکز آموزش فنی و حرفه ای معرفی شده اند.

۱۴ آبان ۱۳۹۶ ۱۵:۱۸
کد خبر : ۹۱,۹۳۸