اولین جلسه مجمع بسیج کارگری شهرستان اردبیل برگزار شد.

اولین جلسه مجمع بسیج کارگری شهرستان اردبیل با حضور فرمانده بسیج کارگری شهرستان و فرماندهان پایگاه های بسیج واحدهای کارگری اردبیل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، اولین جلسه مجمع بسیج کارگری شهرستان اردبیل با حضور فرمانده بسیج کارگری شهرستان و فرماندهان پایگاه های بسیج کارگری مستقر در واحدهای تولیدی شهرستان اردبیل در محل سالن جلسه این اداره برگزار شد.

اصغر مناف زاده رئیس مجمع بسیج کارگری شهرستان اردبیل ضمن تاکید بر حضور بسیج در عرصه کار و تولید شهرستان، هدف از تشکیل جلسه را ارزیابی عملکرد فعالیت فرمانده هان پایگاه ها و همچنین برنامه ریزی برای گرامیداشت هفته بسیج عنوان کرد.

در این جلسه هر یک از مسئولین پایگاه ها نکته نظرات خود را در خصوص دستور جلسه مجمع اعلام و خواستار تشکیل جلسات مجمع با دستور کار معین و مشخص شدند .

در پایان جلسه  مقرر گردید جلسات مجمع به صورت ماهانه و با دستور جلسه مشخص در محل پایگاه های واحدهای تولیدی تشکیل گردد.

۲۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۵:۰۷
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل |
کد خبر : ۹۲,۴۶۴