رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکین شهر : بیش از 37درصد پرونده های رسیدگی شده به صورت سازشی حل و فصل شده است

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشکین شهر گفت: بیش از 37درصد پرونده های رسیدگی شده در هیئت های تشخیص این اداره در شش ماهه اول سال جاری به صورت سازشی حل و فصل شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشکین شهر گفت: در حوزه روابط کار تعداد 237 دادخواست در ششماهه اول سالجاری به این اداره واصل شده  که با تلاش همکاران در هیات تشخیص این اداره بیش از 37 درصد پرونده ها به صورت سازشی حل و فصل شده است.

اکبری سادات افزود: در حوزه تعاون تعداد 6واحد تعاونی در زمینه های کشاورزی (زراعت، باغداری، دامداری، دامپروری، پرورش مرغ گوشتی) فرش دستباف و نمد مالی بصورت صنعتی با عضویت تعداد 43 نفر و ایجاد فرصت شغلی برای 108 نفر تشکیل شده است. همچنین تعداد 1 واحد اتحادیه تعاونیهای فرش دستباف با عضویت تعداد 8 تعاونی با ایجاد فرصت شغلی برای 8 نفر به منظور تامین نیاز تولید کنندگان فرش دستباف به ثبت رسیده و تعداد 12 مورد درخواست تشکیل به این اداره واصل و برای 7 مورد موافقتنامه تشکیل صادر گردیده که در شرف تاسیس می باشند.

وی افزود: از 75 شرکت تعاونی توسط کارشناس تعاون این اداره بازرسی عمومی و مالی به عمل آمده و نواقصات موجود به ضمیمه پیشنهادات لازم بصورت کتبی جهت اصلاح به تعاونیها اعلام گردیده و تعداد 23 دوره آموزشی در ارتباط با آموزش های حرفه ای، مدیریتی و حقوقی تعاونیهای این شهرستان به میزان 6823 نفر ساعت برگزار شده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشگین شهر گفت: در راستای تشکیل تعاونیهای مذکور جلسات مکرری با حضور فرماندار و بخشداران و دهیاران و رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشکین شهر در بخشهای پنج گانه شهرستان برگزار شده است و تاکنون تعداد 3 روستا در بخش مرکزی، تعداد 1 روستا در بخش قصابه ، تعداد 4 روستا در بخش رضی و تعداد 1 روستا در بخش لاهرود به عنوان روستاهای هدف و اولویت دار شناسایی شده اند و روند اجرای طرح روستا تعاون در قالب تشکیل تعاونی ها در روستاهای مذکور در حال پیگیری می باشد و تعداد 4 واحد از شرکت تعاونیهای موجود در بخش رضی در زمینه های قالیبافی و زراعت و باغداری (کشت زعفران و پسته کاری) پرورش ماهی در روستاهای دمقلی، کرمشاهلو، علیشان سوئی و سهرابلو در قالب طرح روستا تعاون فعال سازی شده است.

۲۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۴:۰۱
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل |
کد خبر : ۹۲,۴۷۶
کلیدواژه ها: بیش از 37درصد پرونده های رسیدگی شده در اداره شهرستان مشگین شهر به صورت سازشی حل و فصل شده است.