مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردبیل: ایجاد و حفظ روحیه نشاط و شادابی در بین کارگران ضروریست

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردبیل گفت: ایجاد و حفظ روحیه، نشاط و شادابی در بین کارگران واحدهای اقتصادی و تولیدی ضروری بوده و از مهمترین مأموریتهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردبیل درحوزه امور اجتماعی، فرهنگی و ورزشی است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، اصغر منافزاده درتشریح عملکرد 6ماهه اول سال جاری اداره شهرستان اردبیل، ایجاد و حفظ روحیه، نشاط و شادابی در بین کارگران واحدهای اقتصادی و تولیدی را مهمترین مأموریت این اداره درحوزه امور اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی عنوان کرد و افزود: درحوزه ورزشی به منظور همگانی کردن ورزش بین آحاد جامعه هدف در6ماهه سال جاری  تعداد 8برنامه ورزش صبحگاهی و مسابقات ورزشی مفرح و نشاط آور در سطح واحدهای تولیدی برنامه ریزی وبا مشارکت های کارگران برگزار شده است.

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردبیل، برگزاری مسابقات فرهنگی شامل 30سوال از 30جزء قرآن کریم ومفاهیم،توزیع کتاب در واحدهای کارگری،ختم قرآن در واحدها،برگزاری نمایشگاه کتاب وتوزیع مایحتاج کارگران، جلسات امر به معروف و نهی از منکر، حقوق شهروندی و اقامه نماز و تشکیل کارگاه های آموزشی درخصوص کاهش آسیب های اجتماعی ازجمله پیشگیری از اعتیاد و سبک زندگی سالم را از مهمترین اقدامات اداره شهرستان در6ماهه سال جاری در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی برشمرد.

اصغر منافزاده مدیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردبیل درپایان از همه کارفرمایان و مسئولین کارگاه ها خواست نگاه متفاوتی به مقوله فرهنگ در سطح واحدهای خود نسبت به گذشته داشته باشند وآن را ابزاری برای رشد و بهره وری در سطح واحدخود تلقی نمایند و با کارشناسان این مدیریت در این راستا همکاری نمایند.

۲۲ آبان ۱۳۹۶ ۱۰:۳۵
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل |
کد خبر : ۹۲,۵۸۰
کلیدواژه ها: ایجاد و حفظ روحیه، نشاط و شادابی در بین کارگران واحدهای اقتصادی و تولیدی از مهمترین مأموریتهای اداره شهرستان اردبیل