دومین دوره آموزشی اعضای مراجع حل اختلاف شهرستانهای نیشابور و فیروزه برگزار شد

دومین دوره آموزشی اعضای مراجع حل اختلاف شهرستانهای نیشابور و فیروزه در شهرستان نیشابور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی دومین دوره آموزشی اعضای مراجع حل اختلاف شهرستانهای نیشابور و فیروزه در شهرستان نیشابور برگزار شد .

علیرضا نبوی نژاد معاون مدیرکل و رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیشابور درباره این خبر اظهار کرد: در اجرای دستورالعمل شماره 39 روابط کار دومین دوره آموزشی اعضای مراجع حل اختلاف شهرستان های نیشابور و فیروزه با حضور 25 نفر از اعضای تشکلات کارگری و کارفرمایی شهرستان های نیشابور و فیروزه در محل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان برگزار شد.

وی مدت دوره را 48 ساعت اعلام کرد که شرکت کنندگان با ضوابط و دستورالعمل های شرایط کار ، قرارداد کار و آئین دادرسی کار آشنا شدند.                 

۲۲ آبان ۱۳۹۶ ۱۰:۵۳
کد خبر : ۹۲,۶۱۲