پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مهدیشهر برگزار شد

پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال شهرستان مهدیشهر با حضور کلیه اعضاء و به ریاست علیرضا آشوری معاون فرماندار مهدیشهر برگزار شد.
در ابتدای جلسه علیرضا آشوری معاون فرماندار شهرستان مهدیشهر گفت: توسعه اقتصادی با اشتغال رابطه تنگاتنگ دارد لذا کارگروه تخصصی اشتغال میتواند موانع موجود در توسعه و تقویت اشتغال پایدار را شناسایی نموده و با استفاده از پتاسیل ها موجب رفع موانع دستیابی به توسعه اقتصادی در شهرستان شده و با هدایت تسهیلات به سمت طرح های کم ریسک و اشتغال زا به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی پایدار کمک نماید .

در ادامه جلسه حمید مستخدمین حسینی دبیرکارگروه و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهدیشهر به ارائه گزارشی از سیمای بازار کار شهرستان در 7 ماهه سال جاری پرداخت و مطالبی را در خصوص طرح کارورزی شهرستان بیان کرد.

۲۳ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۱۸
کد خبر : ۹۲,۷۶۶