معاون پارلمانی وزارت تعاون به عنوان نماینده تام الاختیار دکتر ربیعی به کرمانشاه سفر کرد

مهندس تقی زاده معاون پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده تام الاختیار علی ربیعی وارد کرمانشاه شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ، وی به محض ورود به کرمانشاه با مدیران دستگاههای اجرایی وابسته به وزرات متبوع جلسه ای فوق العاده برگزار کرد.

در این جلسه شرکای اجتماعی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشته اند با توجه به وضعیت مناطق آسیب دیده ضمن ابلاغ تسلیت علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و تجمیع امکانات دستگاههای وابسته در مناطق آسیب دیده تاکید و وظایف هر دستگاه را ابلاغ کردند.

در حوزه مدیریت درمان اجتماعی تمامی بیمارستانها و کلینیکهای موجود علاوه بربسیج تمامی امکانات در زمینه خدمات پزشکی به لحاظ رفاه حال آسیب دیدگان و آرامش روانی همراهان ایشان ملزم به اسکان همراهان در تمامی مراکز موجود شد.

بیمه روستاییان و عشایر و برقراری مقرری آسیب دیدگان را در اولویت کاری قرار داده و ضمن حضور در منطقه در اسرع وقت نسبت به برقراری مستمری بازماندگان اقدام به عمل آورد. همچنین سازمان تامین اجتماعی برقراری مستمری بازماندگان در منطقه را پیگیری نموده و ضمن حضور در منطقه آستانه آرامش روانی را برای بازماندگان فراهم نماید.

همچنین کمک های غیر نقدی اعم از مواد غذایی :آب معدنی ،بیسکویت ،و کنسرو و سایر اقلام و تعداد زیادی پتو از طریق بانکهای تحت پوشش وزارت متبوع  بانک رفاه-بانک توسعه تعاون و صندوق کار آفرینی امید و همچنین اتاق تعاون و شرکای اجتماعی وزارت متبوع در اسرع وقت به منطقه آسیب دیده اعزام میگردد.

در ادامه جلسه صندوق بازنشستگی کشوری موظف شد ضمن بسیج همه امکانات در منطقه رسیدگی فوری به امور بازماندگان را در دستور کار خود قرار داده و همچنین کلیه کارمندان به صورت خود جوش یک روز از حقوق خود را به مناطق آسیب دیده اختصاص دادند.

اداراه کل فنی و حرفه ای استان نیز با توجه به امکانات خود موظف به استقرار صدها چادر صحرایی شده در منطقه برای اسکان آسیب دیدگان شده و اکیپ همکاران خود را به منطقه اعزام و کمکهای غیر نقدی را که شامل نان –کنسرو و آب معدنی میشود در اسرع وقت در منطقه توزیع نمایند.

با توجه به وظایف ذاتی سازمان بهزیستی اکیپی از روانشناسان و مدد کاران این سازمان به منطقه اعزام و نسبت به رسیدگی به امور اسیب دیدگان اقدام نمایند از دیگر مواردی که بهزیستی موظف به پیگیری آن می باشد بر پایی چادر جهت اسکان ،توزیع مواد غذایی و پتو در منطقه می باشد.

جمشید تقی زاده تاکید نمود خشم طبیعت در این منطقه و شدت آسیب ها پدیده ای است که بسیج همگانی را می طلبد .پتانسیل دستگاههای وابسته به وزارت متبوع در مناطق آسیب دیده باید به گونه ای به کار گرفته شود که به نحوه احسنت پاسخگوی مشکلات آسیب دیدگان باشد .

وی ادامه داد: جبهه امروز مناطق سرپل ذهاب ،ازگله ،ثلاث با با جانی و سایر مناطق آسیب دیده است . فرماندهان این جبهه مدیران دستگاههای اجرایی وابسته هستند که خود باید در صف مقدم جبهه در کنار آسیب دیدگان قرار گیرند .ضمنا" اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان نیز مجموعه های ورزشی کارگران را جهت اسکان آسیب دیدگان اختصاص داده و ضمنا" برقراری مقرری بیمه بیکاری کارگرانی که واحدهای کاریشان تخریب شده را در اولویت کاری خود قرار داده و مقادیر قابل توجهی مواد غذایی که کارخانه جات و تشکلات کارگری و کار فر مایی استان و خیرین استان تهیه کردند را به منطقه اعزام و کمیته متشکل از معاونین و کارشناسان خود را در منطقه مستقر نمودند  .

 

۲۳ آبان ۱۳۹۶ ۱۴:۱۱
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه |
کد خبر : ۹۲,۸۵۲
کلیدواژه ها: تقی زاده معاون پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی