مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: ایمنی در کارگاه ها سرمایه گذاری است نه هزینه

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی تاکید کرد : ایمنی درکارگاه ها نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه است .
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:  ایمنی در کارگاه ها  سرمایه گذاری است نه هزینه
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دکتر علی مظفری در همایش مسئولین ایمنی در استان همدان گفت : بر اساس مواد 85 و 91 قانون کار،  نظارت مستمر بر  الزامات ایمنی کار در کارگاه با کارفرما است.
دبیر شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی  با تاکید بر این که  مسئولین  ایمنی باید تلاش کنند تا کارفرما را توجیه کنند که ایمنی سرمایه گذاری است نه هزینه و این موضوع از طریق مطالعه علمی    سازمان بین المللی کار نیز به اثبات رسیده است.
وی با اشاره به بازگشت سرمایه 500 درصدی  سرمایه گذاری در حوزه ایمنی برای کارفرما از لزوم تغییر رویکرد این موضوع در بخشی از حوزه کارفرمایی تاکید کرد.
مظفری با اشاره به ساختارو جایگاه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در حوزه ایمنی کار  بر نظارت عالی بازرسان کار بر کارگاه ها و اعمال موارد قانونی تاکید کرد و افزود :  نقش تشکل ها تخصصی در ارتقای ایمنی کار در کارگاه ها بسیار مهم است و باید از این ظرفیت استفاده کرد .  
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی یادآورشد : مطالعات جهانی نشان می دهد در کارگاه هایی که از تشکل های تخصصی در ارتقای ایمنی کار به نحو موثری استفاده شده است میزان آمار حوادث ناشی از کار به طرزچشمگیری کاهش پیدا می کند . 
مدیر کل بازرسی کار؛ با تعریف حوادث ناشی از کار از دیدگاه قانونی بر لزوم مشارکت جمعی و مسئولیت همگانی در ارتقای ایمنی کار در کارگاه ها تاکید کرد.
 
 شایان ذکراست در این سفرمهندس احمدمشیریان معاون روابط کار، دکترمظفری مدیر کل بازرسی کار، عباس گرگی  رییس مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و فرزاد یوسفی مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی،   از کار خانه شیشه همدان بازدید کردند . 
 
۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۱:۴۵
مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی |
کد خبر : ۹۳,۶۷۸
کلیدواژه ها: علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار ، ایمنی درکارگاه ، همایش ، مسئولین ایمنی، همدان