طرح های موفق فقر زدایی واشتغالزایی هند معرفی شد

نشست معرفی طرح های فقر زدایی واشتغالزایی هند با تلاش معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی وبا حضور " آشوک کومارجین " مشاوروزیرتوسعه روستایی هند برگزارشد .
طرح های موفق فقر زدایی واشتغالزایی هند معرفی شد
به گزارش مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مشاور وزیرتوسعه روستایی هند ، ایجاد اشتغال عمومی با تضمین 100 روز اشتغال برای  هر خانوار در طول یکسال ، ایجاد مسکن برای همه ، ایجاد زیرساختهای ارتباطی در بخشهای روستایی ، برنامه آب آشامیدنی روستایی ، بهداشت ( سرویس های بهداشتی) ، برنامه الکتریسته برای مناطق روستایی ، برنامه شمول مالیاتی و افتتاح حساب برای هر فرد روستایی،  برنامه های تامین اجتماعی ، برنامه مدیریت یکپارچه آبخیزداری در راستای افزایش بهره وری زمینهای کشاورزی  ،خدمات ویژه معلولین و سالمندان بالای 60 سال و  گروه های همیار و خودیارزنان را  از  مهمترین برنامه ه های توسعه روستایی هند دانست . 
وی گفت : در خصوص 100 روز اشتغال کلیت بحث به این گونه است که پس از 15 روز پس از تقاضای افراد برای شغل دولت مکلف است برای آنان این امکان را فراهم نماید در غیر این صورت بایدبیمه بیکاری به آنها بپردازد . تمامی  این برنامه ها و مشاغل اخیاری است .
آشوک کومارجین  افزود : بودجه این طرح کاملا دولتی و از دولت فدرال است و 75% بودجه از سوی دولت مرکزی و 25% از سوی دولت محلی تامین می شود. 
وی با اشاره به مساحت  زمین های کشاورزی و میزان بارندگی در شهرهای مختلف هند ابعاد مختلف اشتغالزایی در بخش کشاورزی دراین کشور را به شکل علمی توضیح داد . 
" کومارجین " برنامه " توسعه سبز روستایی " را از جمله برنامه های افزایش اشتغالزایی روستایی کشورهند دانست و گفت : با توجه به وسعت بسیار گسترده کشورهند برنامه ریزی ها در جهت توسعه اشتغال روستایی پیش رفته است . 
وی ، برنامه های مسکن ، درآمد ، برق و گازرسانی در روستاها و ...را توضیح داد و قراربراین شد که طی نشست علمی دیگری برنامه صد روزه اشتغال در مناطق روستایی این کشور اعلام شود . 
گفتنی است دکترآشوک کومارچین مشاور وزیر توسعه روستایی کشور هند به دعوت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به مدت 3 روز به منظور معرفی برنامه های موفق زدایی و اشتغالزایی کشور هند در ایران حضور دارد و در  نشست مشترکی  با حضور دکترمیدری معاون  رفاه اجتماعی  حضور پیدا کرد . 
 
 
۵ آذر ۱۳۹۶ ۱۴:۳۸
مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی |
کد خبر : ۹۴,۱۵۰
کلیدواژه ها: آشوک کومارجین " مشاوروزیرتوسعه روستایی هند