تشریح گزارش فعالیت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال و شمال شرق کشور

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اقـدامـات انجام شده مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال شرق کشور را از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ، مهندس احمدی در این رابطه اظهار داشت: مطالعه و بررسی حوادث و بیماری های ناشی از کار ، تهیه و اجرای برنامه های آموزشی ، تدوین خط مشی ایمنی و بهداشت کار در محیط های کاری ، تهیه و توزیع کتب ، پوستر ، نشریه ، فیلمهای آموزشی و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار و ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای صنعتی ، تولیدی ، ساختمانی، کشاورزی ، خدماتی و معدنی در راستای رفع مشکلات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار از مهمترین وظایف این مرکز می باشد که با جدیت پیگیری می شود.

وی افزود : با توجه به اینکه رسالت اصلی این مرکز جلوگیری از حوادث و سوانح شغلی و ارتقاء فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در محیط های کاری است بنابراین نتیجه این فعالیت ها در جامعه بخشی از اهـداف رشـد اقتصـادی کشور را محقـق و در پیشرفـت بنگاه های اقتصادی، حفظ سرمایه های انسانی و مادی تاثیر گذار خواهد بود .

مهندس احمدی افزود: اقدامات صورت گرفته در این مرکز با رویکرد کاهش حوادث ، سوانح و بیماری های شغلی است که نتایج آن نیز همه ابعاد کار و تولید را در بر می گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اجرای 108958 نفر ساعت آموزش جهت7410  نفر  در قالب 248  دوره آموزش عمومی و تخصصی ایمنی در عملیات ساختمانی، ایمنی کار در معادن، سیستم مدیریت ایمنی کار ، سلامت و محیط زیست (hse)، ایمنی ویژه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی و تحقق500 درصدی اجرای برنامه های  آموزشی حفاظت فنی و بهداشت کارتعهدات گروه در مقایسه با تعهدات اعلام شده از سوی وزارت متبوع ، رشد 25 درصدی آموزش های ایمنی ، حفاظت فنی و بهداشت کار در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل از اقدامات این حوزه است.

مهندس احمدی در ادامه عنوان کرد: بیش از   19500 نفر ساعت از  آموزش های انجام گرفته فوق مبتنی بر اجرای دوره های تخصصی ایمنی در عملیات ساختمانی، ایمنی کار در معادن ، سیستم مدیریت ایمنی کار (hse ) ، بوده که شامل 18 درصد آموزش های انجام گرفته میباشد که با توجه به فراوانی آمار کشوری حوادث بخش ساختمان ، تمرکز ویژه بر مقوله آموزش  در کاهش حوادث این بخش در استان نیز صورت پذیرفته است .

وی همچنین خاطرنشان کرد:  32208 نفر ساعت معادل 30 درصد از آموزش های انجام گرفته ) شامل دوره های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و ایمنی عمومی 40 ساعته ویژه مسئولین ایمنی کار گاهها در راستای اجرای مدل خود بازرسی و استقرار و ارتقاء مسئولین ایمنی در کارگاهها بوده است.

وی تاکید کرد: 55664 نفر ساعت (معادل 51 درصد از آموزش های انجام گرفته ) شامل دورهای 8 و 20 ساعته ایمنی عمومی ، حفاظت فنی و بهداشت کار(کار گری و کارفرمایی) ویژه تعیین صلاحیت ایمنی شرکتهای پیمانکاری در راستای استقرار آیین نامه امور پیمانکاری و تعیین صلاحیت ایمنی شرکت های پیمانکار بوده است.

مهندس احمدی اضافه کرد: تحقق 128 درصدی بررسی و اندازه گیری عوامل شیمیایی و فیزیکی زیان آور محیط کار (کارخانه) و بررسی از لحاظ ایمنی و بهداشت کار (کارخانه ) تعهدات گروه در مقایسه با تعهدات اعلامی وزارت خانه نیز محقق گردیده که نشان دهنده پیگیری وظایف محوله با جدیت و حساسیت در این حوزه است.

 

۷ آذر ۱۳۹۶ ۱۱:۳۰
کد خبر : ۹۴,۲۶۰