برگزاری جلسه شورای هماهنگی دستگاه های زیر مجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل

هشتمین جلسه شورای هماهنگی دستگاههای زیر مجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، دکتر رحیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در آغاز جلسه بر پیگیری مصوبات قبلی جلسات این شورا تاکید نمود.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص بررسی و اتصال مهارت آموختگان به کارگاههای صنعتی و تولیدی و بحث اشتغال گفت:تفاهم نامه ای در این خصوص بین سازمان فنی حرفه ای و کاریابی ها امضا شده است که مهارت آموختگان نخبه از طریق کاریابیها ساماندهی گردد.

در ادامه این جلسه مدیر درمان تامین اجتماعی ، در خصوص آخرین وضعیت پروژه تاسیس بیمارستان در شهرستان نمین گفت:مکان نمایی این پروژه در خارج از محدوده شهری در نظر گرفته شده است که در مدیریت و برنامه ریزی این پروژه به این امر دقت کافی انجام نشده است و هدف ما از تاسیس این بیمارستان در دسترس بودن و بهره مندی اقشار کارگری از این مجموعه بوده است که می بایست قطعه زمینی در خور شان مردم در اختیار مجموعه قرار گیرد و نشست هایی که با فرماندار و اعضای شورای شهر در این خصوص داشتیم به این موضوع اشاره کردیم که طبق تجربیات گذشته تاسیس چنین مجموعه هایی در خارج از محدوده شهری قابل استفاده نیست.

دکتر برجی گفت: دیدگاه مسئولان باید به توسعه عوض شود و باید به حوزه درمان نگاه جذبی داشته باشند ودر سرمایه گذاری در این بخش پیش قدم و همراه باشند ولی متاسفانه نگاه جذب برای سرمایه در استان ما محدود است.

در پایان این جلسه با درخواست مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی مصوب شد جلسه بعدی شورای هماهنگی در شهرستان نمین و با حضور فرماندار و نمایندگان شورای شهرستان نمین برگزار شود.

۷ آذر ۱۳۹۶ ۱۲:۰۲
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل |
کد خبر : ۹۴,۲۷۲
کلیدواژه ها: برگزاری جلسه شورای هماهنگی دستگاههای زیر مجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل