شورای هماهنگی استان اردبیل رتبه اول ارزیابی میدانی فضای عمومی و کیفیت خدمات را در سطح کشور کسب کرد

شورای هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در ارزیابی میدانی فضای عمومی و کیفیت خدمات رتبه اول را در سطح کشور کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، قاسم رحیمی گفت: در ارزیابی میدانی فضای عمومی و کیفیت خدمات استانها که بدستور مقام عالی وزارت در جهت هم افزایی میان سازمانهای تابعه و بررسی شاخصهای 45گانه فضای عمومی 10 اداره کل اجرایی در 31 استان کشور صورت گرفته است، شورای هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اردبیل  رتبه اول را در سطح کشور کسب کرده است.

رئیس شورای هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اردبیل ضمن تبریک این موفقیت به مدیران دستگاههای عضو شورای هماهنگی استان ( شامل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی - تامین اجتماعی - آموزش فنی و حرفه ای - بهزیستی - مدیریت درمان تامین اجتماعی - بانک رفاه کارگران - بانک توسعه تعاون - صندوق کارآفرینی امید - صندوق بازنشستگی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر)گفت: ارزیابی انجام شده از نیمه دوم سال 1395 تا پایان نیمه اول سال 1396 دستگاههای زیرمجموعه وزارت متبوع در استان ها را شامل می شود که در راستای اصلاح و رفع مشکلات و ارائه راهکارهای کاربردی و تصمیم سازیهای مفید انجام می پذیرد و کسب این افتخار بزرگ نشانگر تعامل و همکاری و ارتباط سازنده دستگاههای زیرمجموعه وزارت متبوع در استان اردبیل با یکدیگر و عملکرد مطلوب هریک از این ادارات کل در حوزه رسالت و وظایف سازمانی خود است .

قاسم رحیمی نظارت و بازرسی را فراهم آورنده اصلاحات مفید و ضروری برای مدیریت اثربخش و کارآمد در یک سازمان عنوان نمود و گفت: نظارت و بازرسی مشخص کننده هرگونه انحراف و ارائه کننده پیشنهادهای اصلاحی لازم برای اصلاح امور می باشد.

۷ آذر ۱۳۹۶ ۱۱:۴۲
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل |
کد خبر : ۹۴,۲۷۴
کلیدواژه ها: شورای هماهنگی استان اردبیل رتبه اول ارزیابی میدانی فضای عمومی و کیفیت خدمات را در سطح کشور کسب کرد.