ویژگیهای تعاونیهای ثبت شده در آبان ماه اعلام شد

ویژگی های تعاونی های ثبت شده در آبان ماه سال 1396 در کل کشور اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در آبان ماه سال 1396 ، تعداد 214 تعاونی و 1 اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده اند.

تعداد کل اعضاء تعاونیها 4930 نفر و تعداد فرصت شغلی 3667 نفر و سرمایه اولیه حدود 26 میلیارد ریال می باشد.

متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونیها به ترتیب 23 و 17 نفر است .

استان فارس با تعداد 39 تعاونی بیشترین تعداد تعاونیهای ثبت شده در این ماه را به خود اختصاص داده اند. در استانهای کردستان و یزد در این ماه هیچ تعاونی به ثبت نرسیده است.

بیشترین تعداد تعاونیهای ثبت شده به ترتیب در فعالیتهای "کشاورزی" و "صنعت" به ترتیب با تعداد 67 و 59 واحد میباشند. تعاونی- های فعالیتهای کشاورزی" و " مستغلات اجاره و فعالیت های کسب و کار" به ترتیب با 1883 و 1375 نفر دارای بیشترین اعضا میباشند.

همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونیهای "کشاورزی" با 1424 نفر میباشد.

۷ آذر ۱۳۹۶ ۱۷:۱۵
کد خبر : ۹۴,۳۰۸