مدیر روابط کار خراسان جنوبی: سه جانبه گرایی مهمترین و بارزترین اصل در تصمیم گیری های حوزه روابط کار است

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، کارگاه آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی ویژه اعضای شوراهای اسلامی کار استان در محل سالن سیمرغ بیرجند برگزار شد.

ابراهیم رضازاده مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در این کارگاه آموزشی که با حضور 50 نفر  و با همت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان برگزار شده بود؛ سه جانبه گرایی را مهمترین ویژگی تصمیم گیریهای حوزه کاری خود عنوان کرد و بر نقش تشکل های کارگری و کارفرمایی در بهبود فضای کسب و کار ؛ ارتقای فرهنگ ایمنی و شناسایی مساله ها و چالش های مهم کاری و مشارکت در رفع آنها تاکید نمود.

مدیر روابط کار اداره کل گفت وگو مداری و ارتباط همدلانه بین تشکل های کارگری با یکدیگر و با تشکل هاي کارفرمایی را نیاز روز استان دانست و آن را ابزاری برای دست یابی به راه حل های مشترک و تغییر در سیاستها بیان نمود.

ترویج فرهنگ بهره وری , ارتقای فرهنگ کار ؛ همکاری در ترویج فرهنگ و اصول ایمنی کار ، حل و فصل اختلافات در محیط کاری و توام با تفاهم ، ارتباط موثر و سازنده با کارآفرینان در جهت افزایش راندمان تولید و شادابی محیط کار ؛ ارائه ی     چالش های عمده ی محیط کاری به همراه پیشنهادات سازنده و حرکت بسمت کسب امتیازات فراتر از حداقل های قانون از عمده مباحث مطرح شده توسط مدیر روابط کار اداره کل در این کارگاه بود.

قانون کار و نقش شوراها در کمیته های انضباط کار ؛ شرح وظایف کمیته های فرهنگ کار و نقش شوراها در آن و آشنایی با اصول بیمه تامین اجتماعی از جمله مباحث آموزشی این کارگاه یک روزه بود.

۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۳:۰۱
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی |
کد خبر : ۹۴,۳۹۲