دکترکردونی در نشست با نمایندگان سازمان های مردم نهاد : روابط عمومی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی صدای صداهای خاموش جامعه می شود

مشاور وزیر و رئیس مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی درنشست با نمایندگان سازمان های مردم نهاد تاکید کرد : روابط عمومی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی صدای صداهای خاموش جامعه می شود .
دکترکردونی در نشست با  نمایندگان سازمان های مردم نهاد  :  روابط عمومی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی صدای صداهای خاموش جامعه می شود
به گزارش مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی 
روزبه کردونی گفت : روابط عمومی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی درنظردارد با همکاری کانون جوانان نوید رستاک (نخبگان جوانان جامعه سی پی ) وانجمن حمایت از افراد مبتلا به فلج مغزی (سی پی ) به همراه معاونت اجتماعی شهرداری تهران و با مشارکت چند موسسه خیریه همایش " سازمان های مردم نهاد وتجارب آموخته درحوزه معلولین " را برگزارکند . 
 وی اظهار کرد : هدف ازبرگزاری  این همایش که قراراست دوم دی سال جاری برگزارشود همیابی و ایجاد ارتباط موثر میان سازمان های مدرم نهاد و تبادل تجارب آموخته و ارزیابی عملکرد این سازمان ها و موسسات درحوزه معلولین است . 
مشاوروزیر و رئیس مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی خاطرنشان کرد : امروز به همین منظور نشست هم اندیشی " سازمان های مردم نهاد وتجارب آموخته درحوزه معلولین را با حضور دکتراحمدمیدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی ،   و موسسات و مراکز مردم نهادی که قراراست در این پروژه همکاری داشته باشند برگزارکرده ایم .   
کردونی دراین نشست به سابقه حضورخود درگروه های مردم نهاد اشاره کرد و گفت : چنانچه برای انجام کاری مانند یک سوژه برنامه ریزی شده به موضوع نگاه کنیم باید درمرحله اول بدانیم مسئله چیست ؟ 
وی اضافه کرد : ودرمرحله بعد باید بدانیم  مسئله ای مورد توجه ما کدام است و با انتخاب یک مسئله درصدد حل آن برآییم . 
رئیس مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی یاد آورشد :  به طور مثال مسئله کرمانشاه از  دو هفته قبل که زلزله آمد تبدیل به  مسئله کل کشور شد .
کردونی افزود : بنابراین باید ببینیم مسئله و راهکار چیست  ؟  و پس از آن را هکاروچگونگی اجرای آن را بررسی کنیم .   
مطالعه هدفمند 
مشاوروزیرتعاون ، کارورفاه اجتماعی برمطالعه هدفمند دراجرای موضوعات تاکید کرد . 
وی به تجربه موفقی سازمان مردم نهادی در سال 93 اشاره کرد که ازهر کودکی  یک تجربه موفق داشتند اشاره کرد و اظهار کرد :  آن زمان از طرح مذکوراستقبال خوبی شد  و تجارب موفقی به دست آمد که تا به آن روز دیده  نشده بود و با برقراری ارتباط با آن سازمان مردم نهاد به موفقیت دست پیدا کردیم . 
تاثیرارتباط ساختارمند 
 کردونی تصریح کرد : ما درتجربه بیان شده به این نتیجه رسیدیم که باید ارتباط ساختارمند تر داشته باشیم و  بهتر است  با نقد درست یکدیگرراهی برای حل مسائل پیدا کنیم . 
رئیس مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی تاکید کرد : هدف از برگزاری همایش همایش " سازمان های مردم نهاد وتجارب آموخته درحوزه معلولین " بهبود وضعیت معلولین در حوزه های مختلف است . 
 
۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۷:۵۵
کد خبر : ۹۴,۴۳۶
کلیدواژه ها: کردونی، حوزه معلولین، مردم نهاد