مدیرکل تعاون هرمزگان بر فعال شدن کمیته های تخصصی شورای هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه وزارت متبوع تاکید کرد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با اشاره به اهمیت کمیته های تخصصی شورای هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه در خصوص ارائه پیشنهادات سازنده، بر فعال شدن این کمیته ها تاکید کرد.
"مهندس سلیمی" در هفتمین نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای اجرایی زیرمجموعه وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار ارائه گزارش توسط کمیته های تخصصی شد و گفت: این کمیته ها باید مسئولیت پذیر، خلاق و توانمند باشند.

رئیس شورای هماهنگی مدیران دستگاههای زیرمجموعه تشکیل کمیته های تخصصی شورای هماهنگی مدیران دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یک فرصت عنوان کرد که اعضای این کمیته ها می توانند در کنارهم زمینه ای را برای ارائه نظرات، پیشنهادات ومصوبات در رسیدن به اهداف وخدمت به جامعه هدف فراهم کند.

وی در ادامه بر جذب اعتبارات تخصیصی مشاغل خانگی نیز تاکید کرد.

برگزاری دوره های آموزشی، فعال شدن تیم های ورزشی و کاهش تصدی گری و واگذاری بخشی از کارها به بخش خصوصی از عمده پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود.

 

 


۱۳ آذر ۱۳۹۶ ۰۸:۱۳
کد خبر : ۹۴,۶۷۸