معاون رفاه اجتماعی در جلسه با سازمان های مردم نهاد معلولان: برای رفع مشکلات معلولان تعامل بین جامعه هدف با دستگاه های دولتی باید تغییر کند

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای حل مسایل معلولان بایستی تعامل بین جامعه هدف( معلولین، انجمن ها و ...)با دستگاه های دولتی تغییر کند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، دکتر احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با سازمان های مردم نهاد که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: مشکلات معلولان در ایران بسیار زیاد است اما پیرامون مناسب سازی معابر و اماکن، وضعیت اشتغال و شیوه ارائه خدمات، وضعیت بیمه‌ای اقداماتی صورت گرفته است . 
وی افزود: برای حل مسایل معلولان بایستی تعامل بین جامعه هدف( معلولین، انجمن ها و ...)با دستگاه های دولتی تغییر کند و  براساس شعار انتخابی معلولین که" بدون ما تصمیم نگیرید" باشد، زیرا تصمیماتی که بدون وجود جامعه هدف اتخاذ شده باشد در اجرا به موفقیت کامل نخواهد رسید.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با تعداد زیادی انجمن در حوزه معلولان روبه رو هستیم که این انجمن ها بایستی با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند. امیدوارم با اهتمامی که وجود دارد بتوانیم تغییری را در نحوه تعامل  بین انجمن ها و دولت در وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعی ایجاد کنیم تا الگویی برای سایر دستگاه ها باشد.

۱۴ آذر ۱۳۹۶ ۱۵:۲۷
کد خبر : ۹۴,۹۹۶