با حضور بیش از 600 نفر ؛ مجمع فوق العاده کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران برگزار شد

مجمع عمومی کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران با دستور جلسه اصلاح اساسنامه کانون برگزار شد و تغییرات اساسنامه به تصویب حاضرین در مجمع عمومی فوق العاده رسید.
با حضور بیش از 600 نفر ؛ مجمع فوق العاده کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران برگزار شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی، اصلاحیه " دستورالعمل چگونگی تاسیس و فعالیت کانون کارگران و مدیران بازنشسته "در تاریخ 96/3/16  به تصویب وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رسید و جایگزین دستورالعمل قبلی شد؛  براساس ماده 30 آن ،  کانون ها مکلف به انطباق اساسنامه دستورالعمل شده اند .

بر اساس این گزارش، با دعوت هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران مجمع  عمومی فوق العاده روز دوشنبه 11 دی ماه جاری  با حضور 684 نفر از اعضا در محل مجموعه فرهنگی ورزشی نگین  تهران برگزار شد .
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده با رای علنی حاضرین در مجمع ، هیات رئیسه انتخاب شد.
پس از توضیحات بهرامی به عنوان نماینده اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ،هیات رئیسه مجمع موارد پیشنهادی مورد نظر جهت اصلاح در اساسنامه را قرائت کرده و با اخذ رای حاضرین به تصویب رسید.

۱۲ دی ۱۳۹۶ ۱۷:۵۲
کد خبر : ۹۷,۹۵۸
کلیدواژه ها: مجمع فوق العاده کانون کارگران بازنشسته