رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: دانشجویان مراکز آموزش عالی در راستای صلاحیت های حرفه ای باید توانمند شوند

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به جهت گیری فعالیت های آموزشی کشور در راستای کاهش بیکاری و فقر گفت: آموزش های دانشگاهی نتوانسته است اشتغال پذیری فارغ التحصیلان را افزایش دهد، بنابراین گرایش به مهارت پذیری در میان آنها افزایش یافته است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: دانشجویان مراکز آموزش عالی در راستای صلاحیت های حرفه ای باید توانمند شوند

به گزارش  ایرنا، «سلیمان پاک سرشت» در دیدار با فعالان بخش خصوصی در حوزه آموزش، گفت: بسیاری از جمعیت بیکار کشور را دانش آموختگان تشکیل می دهند، لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا دانشجویان مراکز آموزش عالی در راستای صلاحیت های حرفه ای توانمند شوند.
وی با بیان این که ساختار بخش خصوصی مبتنی بر صلاحیت و توانمندی افراد است و نه مدرک، بر جایگزینی آموزش های مهارتی هدفمند به جای آموزش های غیرهدفمند تاکید کرد.
وی ادامه داد: منظور از آموزش های هدفمند، آموزش هایی است که با سیاست ها و برنامه های توسعه ای کشور در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی پیوند خورده و نیازهای مهارتی نیروی انسانی را نیز پیش بینی کرده است.

۲۵ دی ۱۳۹۶ ۱۲:۱۸
کد خبر : ۹۹,۲۷۸