اشتغال حمایتی یکی از برنامه های طرح اشتغال فراگیر است

معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی ، اشتغال حمایتی را یکی از برنامه های طرح اشتغال فراگیر دانست .
اشتغال حمایتی یکی از برنامه های طرح اشتغال فراگیر است

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی به نقل از ایرنا  کتر عیسی منصوری در نشست اقتصاد مقاومتی قزوین با بیان این مطلب گفت: موافقت نامه و بانک های عامل طرح اشتغال فراگیر مشخص شده و منابع آن از سوی سیستم بانکی پیشنهاد شده است.
وی ادامه داد: برای ما مهم است که منابع اشتغال فراگیر و روستایی در اولویت تخصیص ها قرار گیرد  .
دکتر منصوری افزود: تاکنون  حدود 49 هزار نفر به سامانه مراجعه کرده و رمز عبور دریافت کرده اما هنوز طرح ارائه نکرده اند.
معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در استان قزوین که صنعت و کسب و کار نهادینه شده است باید حمایت از صنعتی که بهره وری و اشتغال بیشتری را می تواند ایجاد کند در اولویت قرار گیرد.
دکتر منصوری ادامه داد: در طرح  اشتغال فراگیر یکی از برنامه های ما اشتغال حمایتی است که کمیته امداد در آن نقش دارد و ظرف چهار سال دولت یازدهم پنج هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در اختیار کمیته امداد قرار گرفت و این حوزه منابع خود را داشته است.
وی اظهار کرد: در بخش پوشاک، کفش و صنایع پایین دستی پتروشیمی تقاضای بسیار زیادی در کشور وجود دارد که تولید ما جوابگو نیست و نتوانسته ایم این تقاضاها را بر طرف کنیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در پایان خاطرنشان کرد: برای مشاغل خانگی الگوی خاصی را داریم و سعی می کنیم همه ظرفیت های کشور در این زمینه به کار گرفته شود.


۲۷ دی ۱۳۹۶ ۱۶:۰۱
کد خبر : ۹۹,۵۸۰
کلیدواژه ها: منصوری، اشتغال فراگیر