پادکست انار

معرفی انار 

انار  (اجرای نوین ارتباط رادیویی) نام مجموعه پادکست‌هایی است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به ابتکار اداره کل توسعه منابع انسانی تولید و منتشر شده است.

هدف این پادکست‌ها بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان از طریق آموزش حقوق اداری و زیر سیستم های منابع انسانی به زبانی ساده است.

تمامی بخش های این مجموعه توسط همکاران وزارت متبوع تولید شده و از طریق وبسایت این وزارتخانه منتشر و قابلیت ذخیره و استفاده به صورت آفلاین را نیز دارا است. برای ذخیره، کافی است روی فایل صوتی مورد نظر، راست کلیک کرده و گزینه save as را انتخاب کنید.

 

 

اپیزود اول: 

خدمت نیمه وقت

 

 راوی: فرشته محمدی - نویسنده : سمیه میراشه  -ویرایش و نظارت حقوقی: داود صفوتی امین - الهه بهشتی

 

 

اپیزود دوم: 

بازنشستگی 1

 

 راوی: مهدی خدارحمی - نویسنده :داود صفوتی امین -ویرایش و نظارت حقوقی: رضا مهری - یحیی آوازه

 

 

اپیزود سوم:

بازنشستگی 2

 

راوی: علیرضا پورنوروز - نویسنده :رضا مهری  -ویرایش و نظارت حقوقی: داود صفوتی امین - یحیی آوازه

 

 

 اپیزود چهارم:

 مرخصی 1 

 

راوی: ناهید مزیدآبادی - نویسنده : سمیه میراشه  -ویرایش و نظارت حقوقی: داود صفوتی امین - رضا مهری

 

 

 اپیزود پنجم:

مرخصی 2 

 

راوی: نرگس انتظاری - نویسنده : سمیه میراشه  -ویرایش و نظارت حقوقی: داود صفوتی امین - یحیی آوازه

 

 

 اپیزود ششم:

استخدام 1

 

راوی: زهرا بشردوست - نویسنده : داود صفوتی امین  -ویرایش و نظارت حقوقی: سمیه میراشه - یحیی آوازه

 

 

اپیزود هفتم:

استخدام 2

 

راوی: الهه بهشتی - نویسنده : الهه بهشتی - ویرایش و نظارت حقوقی: داود صفوتی امین - سمیه میراشه