وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی / پیگیری مکاتبات و درخواست‌ها

پیگیری مکاتبات و درخواست‌ها

شهروندان گرامی

برای دریافت پاسخ سوالات خود به شیوه مستقیم می توانید با شماره های زیر تماس گرفته و با طرح سوال خود، راهنمایی کامل دریافت کنید:

مسائل مربوط به رفاه اجتماعی از جمله یارانه و حمایت معیشتی : 6369-021

مسائل مربوط به روابط کار و امور بازنشستگی: 2500 -021

select
عنوان پرسش و پاسخ را وارد کنید!
ایمیل ارسال کننده را وارد کنید!
تلفن همراه را وارد کنید.