صفحه نخست » روابط عمومی » جشنواره ها
 

وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی
معاونت فرهنگی  و اجتماعی


نظام نامه
شناسایی و انتخاب کارآفرینان برتر
و
برگزاری هفتمین جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر


دفتر امور اجتماعی
دبیرخانه  دائمی جشنواره امتنان
بهمن سال 1390

 

مقدمه :
         
بررسی تحولات چشمگیر جهانی در زمینه های اقتصادی و فناوری در قرن حاضر به خوبی نشان  می دهد که رویکرد اکثر کشورها بخصوص در دهه دوم قرن بیست و یکم به موضوع کارآفرینی ، موجب شده تا موجی از سیاست های توسعه کارآفرینی در دنیا ایجاد شود.
 پدیدة کارآفرینی بعنوان راه حلی برای  برون رفت از مشکلات اقتصادی و اجتماعی شناخته شده است زیرا می توانیم از کارآفرینی رشد و پیشرفت کشورها، افزایش بهره وری و رفاه اجتماعی را انتظار داشته باشیم لذا کارآفرینی ، خلاقیت، نوآوری و کسب و کارهای ریسکی بعنوان سوخت موتور اقتصاد در عصر حاضر در نظر گرفته می شود.
در شرایطی که معضل بیکاری به عنوان بزرگترین مسئله اقتصادی و اجتماعی کشورمان مطرح است به نظر    می رسد با توسعه کارآفرینی و ترویج فرهنگ آن می توان نقش بسزایی در مهار این بحران داشت.
وزارت متبوع در دولت دهم بعنوان پرچم دار کارآفرینی و با پشت سر گذاردن سیاست های راهبردی در عرصه آموزش کارآفرینی و توسعه فرهنگ آن ، با تجربه برگزاری 5 جشنواره در حوزه معاونت محترم سرمایه انسانی و توسعه اشتغال و یک جشنواره در حوزه معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی در راستای ترویج و نضج کارآفرینی در کشور در تدارک برگزاری هفتمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر است و مقوله کارآفرینی را بعنوان مرکز ثقل حوزه کسب و کار و همچنین بعنوان یکی از راهبردهای مندرج در
منشور کاری وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می نماید.
این جشنواره بر این اعتقاد استوار است که باورها و ارزش های هر جامعه ای ریشه در رفتار و

کنش های افراد جامعه دارد  و تلاش می نماید  کارآفرینان کشور را بعنوان یکی از  الگوهای جامعه، شناسایی و به عموم مردم ، به خصوص جوانان عزیز کشور معرفی نماید و قطعاً همراهی ومشارکت       معاونت های درون سازمانی و سایر دستگاهها و مراکز علمی و دانشگاهی اجتناب ناپذیر است.

 

 اهداف:
- نهادینه سازی و ارتقای جایگاه و نقش نهادهای غیردولتی کارآفرینی در برنامه ریزی های کلان کشور
- کشف و بهره گیری مطلوب از ظرفیتهای نهفته کارآفرینی کشور
- رشد بهره وری و افزایش سهم آن در رشد اقتصادی از طریق نوآوری کارآفرینان
- کشف و توسعه قابلیت های انسانی
- افزایش سهم کارآفرینان در رشد فناوری های برتر صنایع نوین
- ارتقا نقش کارآفرینان در توسعه و اعتلای جامعه افزایش سرانه ثروت ملی
- ارتقا استاندارد زندگی و رفاه اجتماعی
- توسعه و ترویج فرهنگ اندیشیدن، ارزش آفرینی و کارآفرینی
- توسعه فعالیت های کارآفرینی مبتنی بر دانش و نوآوری
- بهبود فضای کسب و کار از پنجره اقتصاد کارآفرینی
- مشخص کردن مزیت های رقابتی و اولویت های کشور برای تجاری سازی علم و فناوری
شاخص های انتخاب کارآفرینان برتر :
نوآوری :اختراعات ، اقدامات نوآورانه در جهت کسب بازار ، سهم در بازار ، کیفیت خدمات و محصول،  نوآوری در مواد اولیه  ، کاهش میزان مصرف انرژی ، استفاده از فناوریهای جدید
خطر پذیری : ضریب خطرپذیری مالی – ضریب خطرپذیری روانی و اجتماعی
آینده نگری : تدوین برنامه استراتژیک بازار و منابع انسانی
اشتغال : تعداد اشتغال ایجاد شده ، به کار گیری نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده
منطقه جغرافیایی کسب و کار : مناطق برخوردار ، کم  برخوردار ، محروم
سنجش اقتصاد مقاومتی : جایگزینی مواد اولیه وارداتی ،کاهش نیاز به واردات و وابستگی  ، صرفه جویی ارزی و ریالی
لوح و نشانهای دریافتی : دریافت نشان و برند استانداردهای کیفیت و محیط زیست و....استانی ،ملی و بین المللی

 

نتایج ترویج فرهنگ  کار آفرینی:
 - محول نمودن بخشی از وظایف دولت در ایجاد اشتغال  به کارآفرینان.
 - تقویت بخش خصوصی و در نتیجه افزایش بهره وری
-  تغییر فرهنگ کار و شیوه نگرش افراد جامعه به اشتغال .
 - ترویج فرهنگ تولید-خوداتکایی واز بین بردن فرهنگ مصرف گرایی
-  سوق دادن مراکز دانشگاهی کشور به سمت ارائه آموزشهای کارآفرین محور .
 - تقویت سرمایه های انسانی  به عنوان زیربنای رشد و توسعه اقتصادی کشور  .
- توسعه کارآفرینی در کشور   

 

مهم ترین آثار توسعه کارآفرینی :

-افزایش نوآوری
 -ارتقای سطح فناوری
 -افزایش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات
- تولید دانش فنی
-  ایجاد اشتغال و توسعه SME ها
- تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه
 - افزایش ثروت ملی

ارکان جشنواره ی امتنان   :
1- شورای سیاست گذاری
2- دبیرخانه  جشنواره امتنان
3- کمیته  فنی
4- کمیته ی پیوست فرهنگی و رسانه ای
5- کمیته  پشتیبانی و اجرایی

1- شورای سیاستگذاری :

این شورا وظیفه سیاست گذاری، تصویب برنامه ها و اقدامات حمایتی ، تشویقی و ترویجی کارآفرینان برتر  و نظارت عالیه بر اجرای تصمیمات و همچنین جشنواره های استانی و ملی در قالب تجلیل و تقدیر از منتخبان را دارد و  اعضاء آن بشرح ذیل است:
 - معاون فرهنگی و اجتماعی                             رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره ملی
- معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال                                                                 عضو شورا
- معاون امور تعاونی ها                                                                                      عضو شورا
- معاون توسعه مدیریت و منابع                                                                           عضو شورا
- معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور                                      عضو شورا                                 
- رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی                                                                  عضو شورا
-  مدیرکل امور اجتماعی                                                                       دبیر شورا
- مدیر کل دفتر کارآفرینی و بهره وری نیروی کار                                              عضو شورا
- مدیر کل دفتر امور فرهنگی                                                                            عضو شورا
- مدیر کل دفتر روابط عمومی                                                                           عضو شورا
- مدیر کل دفتر پشتیبانی                                                                                   عضو شورا
- مدیر کل تعاونی ها                                                                                       عضو شورا
- عندالزوم از نمایندگان دستگاهها و تشکلات از جمله:
- نماینده صدا و سیما
- نماینده بنیاد نخبگان
- نماینده سازمان استاندارد
- نماینده تشکلهای کار، کارآفرینی و تعاون                                                      
وظایف:
 - تصویب  شاخص ها و معیارهای انتخاب برگزیدگان
- تصویب خطی مشی کلی و برنامة سالانة دبیرخانه و جشنواره
- انتخاب دبیران کمیته های  تخصصی
- تصویب بودجه ،  نحوة هزینه نمودن بودجه 
- تعیین تعداد منتخبین کشوری
- تعیین و تصویب وظایف دبیرخانه  و کمیته های تخصصی
- نظارت برحسن انتخاب برگزیدگان کشوری
- تعیین میزان جوایز منتخبین کشوری براساس رتبه بندی
- تایید برنامه زمان بندی برگزاری جشنواره های استانی وجشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر
- نظارت بر حسن انجام کار دبیرخانه و کمیته ها
- تصویب میزان حق الجلسه اعضاء و کارشناسان مدعو در کمیته ها


2- کمیته  فنی  انتخاب و معرفی کارآفرینان  برتر
متشکل از:
1- مدیر کل امور اجتماعی
2- مدیر کل دفتر کارآفرینی و بهره وری نیروی کار
3- مدیر کل امور فرهنگی
4- مدیر کل آموزش و ترویج
5- مدیر کل دفتر روابط عمومی
6- مدیرکل ذیربط در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
7- مدیر کل ذی ربط در سازمان آموزش فنی و حرفه ای
8- رئیس مرکز نوسازی ، تحول اداری و بودجه
وظایف:
۱ – تعیین خط مشی و شاخص های فرآیند ارزیابی علمی کارآفرینان
۲ – تعیین شاخص های انتخاب اعضای هیأت داوری استانی و ملی
3 – جمع بندی و نظارت بر نتایج به دست آمده در مراحل ارزیابی علمی ، تعیین و انتخاب کارآفرینان برتر و اعلام فهرست منتخبین به رئیس دبیرخانه جشنواره امتنان
4 – تعیین شاخص ها ی انتخاب برترین استان در برگزاری جشنواره ( تا سه رتبه )
5 – پیشنهاد سرفصل ها و محتوای نشریات جشنواره به تناسب اهداف جشنواره به شورا در جهت تهیه و تدوین نشریات مذکور
6 – ارائه برنامه زمان بندی (CPM) برگزاری جلسات و برنامه عملیاتی به دبیرخانه  امتنان
7 – ارائه نمونه CD ، کتاب و ... جهت تکمیل محتویات بسته جشنواره به دبیرخانه امتنان
8 – انجام سایر امور محوله از سوی شورای سیاستگذاری جشنواره امتنان 
9 – بازنگری کمی و کیفی پرسشنامه و شاخص های انتخاب کارآفرینان بطور مستمر(هر ساله )
10 – برگزاری کارگاه آموزشی برای داوران و کارشناسان ذیربط استان ها ، به منظور تبیین موضوع داوری و روند اجرایی کار.
11- نظارت بر حسن انجام داوری در مرحله استانی .
تبصره: در صورت برون سپاری داوری استانی و ملی، برخی وظایف کمیته مذکور به مرجع داوری احاله خواهد شد.

3_ کمیته   فرهنگی    و رسانه ای                                                                                                           

کمیته ی مذکور با هدف ایجاد فضای فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای هر دو  جشنواره ی استانی و ملی   امتنان یعنی « جشنوارة  امتنان از  کارآفرینان برتر » تشکیل و وظایف ذکر شده در این نظام نامه را برعهده دارند. انجام بیشتر موارد به صورت تعاملی و  مشترک بوده و برخی موارد تخصصی احصاء شده است.
وظایف:
- اطلاع رسانی ، انجام اقدامات لازم به منظور اطلاع رسانی و فرهنگ سازی ( تبلیغ و ترویج فرهنگ  کارآفرینی) از طریق ارتباط موثر و مستمر با دستگاه های فرهنگی و رسانه های جمعی
- برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تدوین گزارشات و مصاحبه با منتخبین کشوری و استانی
-پیگیری لازم از طریق دفتر  تشریفات ریاست جمهوری به منظور برگزاری مراسم جشنواره ملی با حضور رئیس جمهور محترم و اعلام دقیق تاریخ جشنواره امتنان  به شورای سیاست گذاری. (پیوست رسانه ای )
- برنامه ریزی برای تهیه اخبار و گزارشها مبتنی بر آخرین اطلاعات دریافتی از دبیرخانه 
- طراحی بیلبرد ، بنر، پلاکارد ، مدل طرحها ی تقدیرو تندیس ، پوستر، کارت دعوت ،کارت ورود به جشنواره ملی امتنان  ، بروشورهای اطلاع رسانی و... حسب مورد در سطح  ملی و کلیه استانها
- طراحی تیزر تلویزیونی، اطلاعیه رادیویی وپخش آن پس از تائید شورای سیاست گذاری .
- تشکیل ستاد خبری، و اطلاع رسانی به رسانه ها.
- مصاحبه و تشکیل میزگرد با اصحاب رسانه.
- برنامه ریزی جهت تبلیغات محیطی جشنواره .
- تهیه و تنظیم شاخص ها، آرایه ها و چیدمان محل برگزاری جشنواره.
- اعلام نظر در مورد طراحی محل برگزاری جشنواره و تنظیم نور، صدا، گل آرائی و انتخاب قاری و مجری ، عکاس حرفه ای و اعلام به کمیته اجرایی. (پیوست رسانه ای )
- دریافت مشخصات طرح های منتخبین کشوری و استانی جهت درج در سایت وزارت متبوع
– تهیه پیش نویس پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت روز کارآفرینی و مهارت( کمیته فرهنگی)

- نظارت بر امور تبلیغات و نصب بیلبرد و ارائه گزارش به شورا.(پیوست رسانه ای )
- پارچه نویسی خیر مقدم به مسئولین در برنامه های جشنواره
- تنظیم کنداکتور جشنواره  ملی
- انجام سایر امور محوله از سوی شورای سیاست گذاری.
اعضاء :
1- دفتر امور فرهنگی( رئیس کمیته)                                                
2- دفتر روابط عمومی
3-  دفتر امور اجتماعی
4-  نماینده صدا و سیما،دفتر تشریفات ریاست جمهوری ، تشکلهای کارگری و کارفرمایی،  ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی تهران و کرج 

 

4- کمیته  پشتیبانی

وظایف:
- عقد قرارداد جهت مکان اجرای جشنواره و کلیه امور مربوط تبلیغات  ( جشنواره  ملی )
- تامین محل اسکان و پذیرایی مدعوین عمومی و خاص جشنواره ( براساس نظر شورای سیاست گذاری )
- تدارک وسیله  ایاب و ذهاب مهمانان به محل برگزاری جشنواره و همچنین منتخبین کشوری
- تهیه و خرید قرآن و جوایز و هدایا ، لوح ، تندیس
- هماهنگی های لازم با اداره کل حراست در طول برگزاری مراسم
- تهیه کلیه محتویات پکیچ جشنواره و گزارش به شورای سیاستگذاری
- نصب توزیع بیلبرد ، بروشور ، پوستر در سطح تهران ،استانها (کارخانجات ) با نظر دبیرخانه و کمیته      اطلاع رسانی و تبلیغات
- انجام سایر امور محوله ازطرف  شورای سیاستگذاری.
اعضاء :
1- دفتر پشتیبانی( رئیس کمیته)
2- دفتر روابط عمومی
3- دفتر امور فرهنگی

4- دفتر وزارتی

 

فرآیند انتخاب کارآفرینان برتر  :
  
   بر اساس نظام نامه «جشنوارة امتنان» انتخاب کارآفرینان برتر در دو مرحله استانی و ملی برگزار  میشود  . کلیه مراحل ثبت نام و داوری به صورت سایبری انجام میگردد.

 

 مرحله  استانی :

 در هر استان ، داوطلبین از طریق تکمیل و ارسال پرسشنامه های مخصوص و مربوط به انتخاب برترین ها که با همکاری دستگاه های اجرایی  و کارگروه علمی جشنواره طراحی و اعلام خواهد شد ، مورد بررسی قرار   می گیرند . کاربرگ های طراحی شده از طریق ینترنت به نشانی: www.karafarinanebartar.ir به افراد معرفی شده از سوی دستگاه های اجرایی و داوطلبین ارایه و تکمیل  می شود .
در ادامه ادارات کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی موظفند ؛ نسبت به تشکیل کمیته  علمی فنی مرکب از نمایندگان و  کارشناسان دستگاههای همکار(ذکر شده در نظام نامه حد اکثر هفت نفر )  اقدام و  بر اساس شاخص های داوری تعیین شده کار  بررسی پرونده ها، بازدید از واحدها و  به گزینش آنها مبادرت  نمایند.  برگزیده شدگان در مرحلة استانی  در فرآیند کشوری وارد رقابت خواهند شد .

 موضوعات انتخاب و معرفی  :
   
  موضوعاتی که در بخش کارآفرینی  جشنواره امتنان  به آنها توجه می شود عبارتند از :
تجلیل از کارآفرینان برتر استانی و ملی :  در بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی در گروههای، کشاورزی ، صنعت ، خدمات، خوداشتغالی و مشاغل خانگی و زیر بخش های گروه های مذکور به تناسب افق چشم انداز 20 ساله که عبارتند از :
کشاورزی : زیر بخش های اعلامی هدف گذاری شده در افق چشم انداز بر اساس اعلام نظر دستگاه مربوطه مانند انواع کشت و زرع با روش های نوین آبیاری کاهنده مصرف آب در واحد عملکرد .
صنعت : زیر بخش های هدف گزاری شده در افق چشم انداز بر اساس اعلام نظر دستگاه های مربوطه مانند صنایع الکترونیک ، فرآورده های نفتی و ...
خدمات : زیر بخش های هدف گزاری شده در افق چشم انداز بر اساس اعلام نظر دستگاه های مربوطه مانند IT ، حمل و نقل ، بیمه و ...

 

دامنه شمول  فرآیند انتخاب کارآفرینان برتر  :

در سطح استانی :
کلیه کارآفرینان دارای سابقه کارآفرینی( زیر هفت سال ) در بخش ها و زیر بخش های تعیین شده و کارآفرینانی که د رسال گذشته  طرح های ابتکاری ،نوآورانه و جدید ارایه نموده اند( از اجرای طرح نوآورانه بیش از یک سال نگذشته باشد) 

در سطح ملی :
کلیه کارآفرینان منتخب در بخش های ذیربط، در سطح جشنواره های استانی مورد ارزیابی قرار
می گیرند و بر اساس مصوبه شورای سیاستگزاری، تعدادی به عنوان کارآفرین برتر ملی معرفی  خواهند شد .

 

زمان بندی اجرای جشنواره :

- برنامه جشنواره استانی هر ساله توسط دبیرخانه جشنواره تنظیم و پس از تصویب در شورای سیاستگزاری ، برای اجرا به استان ها ابلاغ خواهد شد .

 

 طرق دسترسی به وبگاه ثبت نام اینترنتی فرآیند کارآفرینان برتر:

صفحه اصلی سایت رسمی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تحت لگوی « جشنواره کارآفرینان برتر» به آدرس :
                                       www.irimlsa.gov.ir

 و از طریق وب گاه  به آدرس :                                    www.karafarinanebartar.ir