نتایج جستجو

نمایش نتایج 1-2 از 2 وب سایت یافت شده در مورد "مدرک دیپلم فنی"  (0.106 ثانیه)


1.  https://kordestan.mcls.gov.ir/icm_conten...

... مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات ... دستورالعمل ها و آئین نامه های‬ ‫حفاظت فنی و بهداشت کار‬ ‫کمیته حفاظت فنی و ... و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار و همچنین پیشگیری از ...
kordestan.mcls.gov.ir/icm_conten...

2.  https://kordestan.mcls.gov.ir/icm_conten...

... کار آفرینی و امید‬ ‫سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور‬ ‫بانک رفاه کارگران‬ ... و رفاه اجتماعی استان کردستان بر حسب مدرک تحصیلی وشهرستان‪1396 :‬‬ ‫)مرد و زن(‬ ‫شهرستان و سال‬ ‫جمع‬ ‫زیردیپلم‬ ‫دیپلم‬ ‫فوقدیپلم‬ ‫لیسانس‬ ‫فوقلیسانس‬ ...
kordestan.mcls.gov.ir/icm_conten...