نتایج جستجو

نمایش نتایج 1-2 از 2 وب سایت یافت شده در مورد "مدرک دیپلم فنی"  (0.077 ثانیه)


1.  جذب 93 و نیم درصدی سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی در استان سمنان | اداره کل تع

... کرد: 59درصد از جویندگان کار، دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم بوده و ۴1 ... بدون مهارت به سمت مهارت آموزی در مراکز فنی و حرفه ای هدایت شوند. وی افزود: مدرک ...
semnan.mcls.gov.ir/fa/news/23541...

2.  جذب 93 و نیم درصدی سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی در استان سمنان | اداره کل تع

... کرد: 59درصد از جویندگان کار، دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم بوده و ۴1 ... بدون مهارت به سمت مهارت آموزی در مراکز فنی و حرفه ای هدایت شوند. وی افزود: مدرک ...
semnan.mcls.gov.ir/fa/amp/news/2...