نتایج جستجو

نمایش نتایج 1-2 از 2 وب سایت یافت شده در مورد "مدرک دیپلم فنی"  (0.110 ثانیه)


1.  اعلام زمان و شرایط ثبت نام آزمون متقاضیان تشکیل دفاتر مشاوره فنی طبقه

... نام آزمون متقاضیان تشکیل دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری ثبت نام آزمون متقاضیان تشکیل دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری آغاز شد به ... نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری مصوب 89/5/17 ...
qom.mcls.gov.ir/fa/news/98136/%D...

2.  اعلام زمان و شرایط ثبت نام آزمون متقاضیان تشکیل دفاتر مشاوره فنی طبقه

... نام آزمون متقاضیان تشکیل دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری ۱۴ دی ۱۳۹۶ ... نام آزمون متقاضیان تشکیل دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری آغاز شد به ... نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری مصوب 89/5/17 ...
qom.mcls.gov.ir/fa/amp/news/9813...