نتایج جستجو

نمایش نتایج 1-4 از 4 وب سایت یافت شده در مورد "مدرک دیپلم فنی"  (0.055 ثانیه)


1.  ثبت نام دوره های آموزشی سه ماهه اول سال 1398

... سال 1398 مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در راستای اجرای آیین نامه ... و کارآموزان مصوب شورای عالی حفاظت فنی مندرج در روزنامه رسمی کشور و نیل به ... کشور، و یا اشخاص حقیقی علاقه مند با مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر ، دعوت بعمل ...
crtosh.mcls.gov.ir/fa/news/14455...

2.  https://crtosh.mcls.gov.ir/fa/filepool/d...

... اجتماعی‬ ‫مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و‬ ‫اطالعیه‬ ‫بهداشت کار در راستای ... و کارفرمایان مصوب شورای عالی حفاظت فنی‬ ‫مندرج در روزنامه رسمی کشور و نیل به ... ‫کشور‪ ،‬و یا اشخاص حقیقی عالقه مند با مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر‪ ،‬دعوت بعمل ...
crtosh.mcls.gov.ir/fa/filepool/d...

3.  https://crtosh.mcls.gov.ir/fa/filepool/d...

... اجتماعی‬ ‫مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در راستای اجرای آیین نامه ... و کارفرمایان مصوب شورای عالی حفاظت فنی مندرج در روزنامه رسمی کشور و نیل به ... کشور‪ ،‬و یا اشخاص حقیقی عالقه مند با مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر‪ ،‬دعوت بعمل ...
crtosh.mcls.gov.ir/fa/filepool/d...

4.  https://crtosh.mcls.gov.ir/fa/filepool/d...

... رئیس هیات مدیره: محدوده فعالیت شرکت: مدرک تحصیلی مدیر عامل/ رئیس هیات مدیره: نام ... نشانی محل شرکت: مشخصات فردی مسئول فنی شرکت/موسسه/انجمن: کد ملی: نام ... نشانی محل سکونت: سوابق تحصیلی مسئول فنی شرکت/موسسه/انجمن: شهر محل تحصیل نام ...
crtosh.mcls.gov.ir/fa/filepool/d...