نتایج جستجو

نمایش نتایج 1-6 از 6 وب سایت یافت شده در مورد "مدرک دیپلم فنی"  (0.088 ثانیه)


1.  اقتصاد مقاومتی ،توانایی اقتصاد برای بازگشت به کار کرد عادی پس از شوک ه

... دانشگاهی که درسالن اجتماعات دانشگاه فنی وحرفه ای قاضی طباطبایی و با حضور ... از سخنان خود در جمع دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای علامه قاضی طباطبایی باارائه ... و کارشناس ارشد به بار بیایندنه فوق دیپلم،لیسانس و فوق لیسانس که صرفا دریافت ...
az-gharbi.mcls.gov.ir/fa/news/72...

2.  طرحهای حمایتی دولت از کلیه فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار | اداره ک

... در جلسه ای با حضور یوسفی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی راجع به ... جهت استفاده از این طرح را داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و حداکثر سن 35 تمام ... داشتن حداکثر سن 37 سال تمام و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر ( اولویت با ...
az-gharbi.mcls.gov.ir/fa/news/23...

3.  طرحهای حمایتی دولت از کلیه فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار | اداره ک

... در جلسه ای با حضور یوسفی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی راجع به ... جهت استفاده از این طرح را داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و حداکثر سن 35 تمام ... داشتن حداکثر سن 37 سال تمام و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر ( اولویت با ...
az-gharbi.mcls.gov.ir/fa/amp/new...

4.  https://az-gharbi.mcls.gov.ir/icm_conten...

... آموزشی دوره بهداشت یار کار‬‫ تجهیزات فنی مورد نیازخانه های بهداشت کارگری‬‫ ... بهداشت یار کار‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحصیالت حداقل دیپلم )ترجیحاً دیپلم بهداشت وعلوم تجربی(‬ ... ای‬ ‫‪ -12‬شرکت در جلسات کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار‬ ‫‪ -13‬شناسایی عوامل زیان ...
az-gharbi.mcls.gov.ir/icm_conten...

5.  https://az-gharbi.mcls.gov.ir/icm_conten...

‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫معاونت رفاه اجتماعی‬ ‫مجموعه قوانین و مستندات باالدستی‬ ‫رفاه اجتماعی‬ ‫...
az-gharbi.mcls.gov.ir/icm_conten...

6.  https://az-gharbi.mcls.gov.ir/icm_conten...

‫سازمان تأمین اجتماعی‬ ‫)معاونت حقوقی و امور مجلس ـ دفتر قوانین و مقررات(‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫قانون تأمین اجتماعی ‪.............................................
az-gharbi.mcls.gov.ir/icm_conten...