نتایج جستجو

نمایش نتایج 1-1 از 1 وب سایت یافت شده در مورد "مدرک کاردانی فنی"  (9.227 ثانیه)


1.  https://rkj.mcls.gov.ir/fa/filepool/down...

... ‫‪ -3‬زیر دیپلم‬ ‫‪ -4‬دوره های آموزش فنی حرفه ای‬ ‫‪ -5‬دیپلم‬ ‫‪: +‬‬ ‫برخی از ... نیاز داشته باشد صرفاً یک‬ ‫‪ -6‬دیپلم فنی یا کاردانش‬ ‫عالمت در کنار شغل آورده ... ‫مثل‪ :‬درک طرح اولیه و نقشه های فنی ساختمان ها‬ ‫درک تجسمی‪Form Perception ...
rkj.mcls.gov.ir/fa/filepool/down...