نتایج جستجو

نمایش نتایج 1-4 از 4 وب سایت یافت شده در مورد "کسب پروانه مهارت فنی"  (0.149 ثانیه)


1.  پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مشروط به مهارت | اداره کل تعاون، کار و رفاه ا

... تبیین برنامه سال "جهش تولید" در سازمان فنی و حرفه ای مطرح شد ؛ میرزایی : پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مشروط به مهارت شود / اوسط هاشمی : اگر مهارت در جهش ... سهم دارد، همه دستگاه ها مرجعیت سازمان فنی و حرفه ای را به عنوان سرمایه ملی ...
kerman.mcls.gov.ir/fa/news/19758...

2.  پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مشروط به مهارت | اداره کل تعاون، کار و رفاه ا

... : پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مشروط به مهارت شود / اوسط هاشمی : اگر مهارت در جهش ... سهم دارد، همه دستگاه ها مرجعیت سازمان فنی و حرفه ای را به عنوان سرمایه ملی ... با حضور مسئولان ارشد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: پرداخت تسهیلات ...
kerman.mcls.gov.ir/fa/amp/news/1...

3.  https://kerman.mcls.gov.ir/icm_content/m...

... صنعت‬ ‫صنعتی استتان ‪ 296‬فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استتان ‪ ... ‫جدول‪ -16‬تعداد مراکز ثاابت و مهارت آموززان در بخش دوللتی سازمان آموززش فنی و حرفه اای در استان‪9 :‬‬ ‫سال‬ ...
kerman.mcls.gov.ir/icm_content/m...

4.  https://kerman.mcls.gov.ir/icm_content/m...

... صنعت‬ ‫صنعتی استتان ‪ 296‬فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استتان ‪ ... ‫جدول‪ -16‬تعداد مراکز ثاابت و مهارت آموززان در بخش دوللتی سازمان آموززش فنی و حرفه اای در استان‪9 :‬‬ ‫سال‬ ...
kerman.mcls.gov.ir/icm_content/m...