نتایج جستجو

نمایش نتایج 1-2 از 2 وب سایت یافت شده در مورد "کسب پروانه مهارت فنی"  (0.135 ثانیه)


1.  آغاز فعالیت اولین کاریابی بین المللی در استان همدان | اداره کل تعاون، ک

... از دانشگاه های مختلف و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و نیاز آنها به کسب فرصت ... از دانشگاه های مختلف و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و نیاز آنها به کسب فرصت ... کاریابی و مشاوره شـغلی بـدون داشتن پروانه کار ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و با رعایت ...
hamedan.mcls.gov.ir/fa/news/1754...

2.  آغاز فعالیت اولین کاریابی بین المللی در استان همدان | اداره کل تعاون، ک

... از دانشگاه های مختلف و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و نیاز آنها به کسب فرصت ... از دانشگاه های مختلف و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و نیاز آنها به کسب فرصت ... کاریابی و مشاوره شـغلی بـدون داشتن پروانه کار ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و با رعایت ...
hamedan.mcls.gov.ir/fa/amp/news/...