عنوان خدمت:  پاسخگویی به استعلامات بیمه ای

شناسه خدمت : 19091033100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: استعلام وضعیت بیمه ای افراد

مدارک مورد نیاز:

کد ملی فرد

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

آنلاین

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

بدون نیاز به مراجعه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی (وب سرویس)

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. کد ملی فرد را وارد نموده
  2. اطلاعات بیمه ای نمایش داده میشود

 

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

عنوان خدمت:  شناسایی و رتبه بندی خانوارها و پاسخگویی به استعلامات حمایتی

شناسه خدمت : 19091033000

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: شناسایی و دهکبندی افراد، و پاسخ به استعلامات در خصوص وضعیت حمایتی افراد  

مدارک مورد نیاز: کارت مهارت فنی و حرفه ای

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

آنلاین

ساعات ارائه خدمت:

8 الی 14

تعداد بار مراجعه حضوری :

بدون نیاز به مراجعه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی (به صورت وب سرویسی )

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. درخواست دستگاه مبنی بر وضعیت حمایتی فرد
  2. بررسی اطلاعات موجود
  3. اعلام نظر

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)