ثبت و تشکیل تعاونی ها

صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها

نظرسنجی

عنوان خدمت:  صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها

شناسه خدمت : 13071036100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: مطابق ماده 51 و 52 قانون بخش تعاون کشور صدور مجوز تشکیل تعاونی ، اتاق تعاون و اتحادیه ها بر عهده وزارت متبوع می باشد که در این خصوص وزارتخانه پس از درخواست متقاضیان و بررسی های لازم نسبت به صدور مجوز اقدام می نماید.

مدارک مورد نیاز:

طرح توجیهی فنی و اقتصادی، مستندات لازم

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

7 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

کاملا الکترونیکی

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://taavoni.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس  58415

     تلفن همراه https://taavoni.mcls.gov.ir

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. ثبت در خواست متقاضی تشکیل تعاونی
  2. بررسی مدارک و صدور موافقت نامه اولیه تشکیل تعاونی
  3. صدور نامه ثبتی بهاداره ثبت شرکتها برای تاسیس تعاونی
  4. ثبت مجوز فعالیت تعاونی در سامانه های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

نظرسنجی

عنوان خدمت:  ابطال مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها

شناسه خدمت : 13071036101

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: در صورتی که هر یک از شرایط مندرج در قانون از سوی تعاونی ها ساقط گردید (به طور مثال مدت زمان تعاونی منقضی گردد) تعاونی به حالت غیرفعال درآمده که در این صورت مدیران تعاونی می تواند با درخواست انحلال تعاونی و مصوب نمودن آن در مجمع فوق العاده اقدام قانونی نمایند.

مدارک مورد نیاز:

مستندات لازم

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

3 ماه

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

کاملا الکترونیکی

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی : http:// taavoni.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 58419

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://zrm.mcls.gov.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. ثبت درخواست متقاضی
  2. برگزاری مجمع و مصوبه جهت انحلال
  3. موافقت با انحلال
  4. تعیین هیات تسویه
  5. صدور آگهی انحلال

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)