نظرسنجی

عنوان خدمت:  ارائه محصولات و خدمات ترویجی در حوزه تعاون

شناسه خدمت : 13071846100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: ارائه محصولات و خدمات ترویجی در حوزه تعاون

مدارک مورد نیاز:

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

آنلاین

ساعات ارائه خدمت:

24 ساعته

تعداد بار مراجعه حضوری :

بدون نیاز به مراجعه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://coop.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس  58419

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. مراجعه به سامانه و دریافت محصولات موردنظر

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

نظرسنجی

عنوان خدمت:  حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون

شناسه خدمت : 13071846101

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: کمک وحمایت به انجام پایان نامه های دانشگاهی در حوزه های کارشناسی ارشد  و دکتری

مدارک مورد نیاز:

مدارک اعتبار دانشجویی پروپوزال با تایید دانشگاه مبنی بر تز کارشناسی ارشد یادکتری  قرارداد انفرادی یا بر اساس توافق وزارت با دانشگاه ورود به کارگروه پژوهش وزارت متبوع  وتایید وبررسی های فرآیندی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

30 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://taavoni.mcls.gov.ir  

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس  58419

     تلفن همراه https://taavoni.mcls.gov.ir

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. اعلام وفراخوان اولویت ها به استانها ودانشگاه ها وحوزه های تعاون
  2. فرآیند  درخواست دانشجو وثبت  عنوان
  3. فرآیند بررسی پروپوزال با عامل دانشگاه ووزارت توسط مجری
  4. فرآیند اتمام کار  وارائه طرح نهایی وتسویه حساب

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)