سامانه جامع فعالین قرآنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نظرسنجی

عنوان خدمت:  برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید

شناسه خدمت : 13071848100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: بمنظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی، اقامه نماز و کار و تولید و تعاون، از روش برگزاری مسابقات مرتبط ، این امر محقق می شود.

مدارک مورد نیاز:

اطلاعات فردی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

10 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

کاملا الکترونیکی

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  https://ghorani.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. ثبت نام افراد واجد شرایط
  2. ارسال اثر ویا شرکت در مسابقه
  3. بررسی و اعلام نتایج
جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر

سامانه کارآفرینان برتر

نظرسنجی

عنوان خدمت:  معرفی برترین های حوزه کار و تعاون

شناسه خدمت : 13071848100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: ثبت اطلاعات اتاق­های تعاون استان وشهرستان توسط آنها در سامانه جشنواره تعاونیهای برتر ثبت اطلاعات لازم در سامانه جشنوارهای امتنان  و کارآفرینان برتر

مدارک مورد نیاز:

عکس ، شناسنامه ، مستندات مربوط به آموزشهای مربوط به جشنواره و مستندات تخصصی مربوط به جشنواره ها

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

حداکثر 6 ماه

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

کاملا الکترونیکی

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  https://karafarinanebartar.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. ثبت نام اولیه در سامانه مربوط به جشنواره
  2. بررسی اطلاعات موجود و انجام داوری
  3. انتخاب و اعلام منتخبین 
جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

نظرسنجی

عنوان خدمت: حمایت و نظارت بر راه اندازی و فعالیت خانه های بهداشت کارگری         شناسه خدمت 16041848103

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: تأمین سلامتی کارگران و اعضاء خانواده آنها، ارتقاء دانش و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی در کارگران که به طور غیرمستقیم بر اعضاء خانواده آنان اثر خواهد داشت ، سالم سازی محیط کار

مدارک مورد نیاز: مشخصات شخصی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 2 ساعت

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

دو بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

  اینترنتی

پست الکترونیک

  تلفن گویا یا مرکز تماس

   تلفن همراه

  پیام کوتاه

  دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت:

- بررسی شهرستانها و استانها برای برپایی خانه های بهداشت کارگری از بین بنگاه های صلاحیت دار
- مجوز شورای هماهنگی استان داده می شود(شورا شامل نمایندگان مدیرکل اجتماعی،مدیرکل درمان تامین اجتماعی و رئیس مرکز سلامت وزارت بهداشت)
- بازدید اعضای شورا جهت اجازه تاسیس خانه های بهداشت کارگری
- تاسیس خانه های بهداشت کارگری

 

نظرسنجی

عنوان خدمت: برگزاری دوره های آموزشی تعاون، کار و تولید    شناسه خدمت 18051849100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: ارائه آموزش های الکترونیکی در کل کشور برای مدیران و اعضای تعاونیها

مدارک مورد نیاز:

گزارش عملکرد، دریافت شکایت از مراجعین، گزارش هیات بازرسی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

14 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری

یک مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

مراحل دریافت خدمت

نیازسنجی آموزشی

تولید محتوای الکترونیکی

ثبت نام در دوره

 

صدور گواهینامه