نظرسنجی

عنوان خدمت:  ارائه مشاوره به تعاونی ها

شناسه خدمت : 13071846100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: مشاوره در حوزه های مختلف از جمله:معرفی اولویت های تشکیل تعاونی، چگونگی تشکیل و ثبت تعاونی، جذب و تجمیع سرمایه های مردمی ارائه شاخص های مورد نظر به منظور بهبود روش ها و عملکرد تعاونی، نحوه اخذ تسهیلات، و....

مدارک مورد نیاز:

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 ساعت

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

بدون نیاز به مراجعه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس  58419

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. تماس با مرکز تماس و دریافت امور مشاوره ای

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

نظرسنجی

عنوان خدمت:  حمایت مالی از تعاونی ها

شناسه خدمت : 13071845101

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: پیگیری جذب تسهیلات از منابع مختلف( قانون بودجه سنواتی- صندوق توسعه ملی- بانک ها و موسسات اعتباری جذب و راه اندازی طرح ها و توسعه فعالیت های تعاونی)

مدارک مورد نیاز:

طرح توجیهی مالی، فنی واقتصادی تعاونی و مدارک ثبتی و مالی تعاونی( بمنظور اجرای طرح های جدید و توسعه ای  و سرمایه در گردش بنا به درخواست مکتوب تعاونی ) و اطلاعات موجود در سامانه کارا

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

3 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://taavoni.mcls.gov.ir  

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس  58419

     تلفن همراه https://taavoni.mcls.gov.ir

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. ثبت درخواست حمایت مالی تعاونی
  2. بررسی درخواست
  3. تخصیص مبلغ از محل اعتبارات

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)