نظرسنجی

عنوان خدمت: ارائه مشاوره به تعاونی ها                             شناسه خدمت 13071846100

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)          خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: مشاوره در حوزه های مختلف از جمله:معرفی اولویت های تشکیل تعاونی، چگونگی تشکیل و ثبت تعاونی، جذب و تجمیع سرمایه های مردمی ارائه شاخص های مورد نظر به منظور بهبود روش ها و عملکرد تعاونی، نحوه اخذ تسهیلات، و....

مدارک مورد نیاز:

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

نیم ساعت

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

15000 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

- دریافت درخواست کتبی یا مراجعه حضوری و تلفنی متقاضی

- بررسی درخواست متقاضی

- اارائه راهنمایی و مشاوره به متقاضی منطبق با درخواست متقاضی

نظرسنجی

عنوان خدمت: حمایت مالی از تعاونی ها                           شناسه خدمت 13071845101

نوع خدمت:        خدمت به شهروندان (G2C)        خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: پیگیری جذب تسهیلات از منابع مختلف( قانون بودجه سنواتی- صندوق توسعه ملی- بانک ها و موسسات اعتباری جذب و راه اندازی طرح ها و توسعه فعالیت های تعاونی)

مدارک مورد نیاز: طرح توجیهی مالی، فنی واقتصادی تعاونی و مدارک ثبتی و مالی تعاونی( بمنظور اجرای طرح های جدید و توسعه ای و سرمایه در گردش بنا به درخواست مکتوب تعاونی ) و اطلاعات موجود در سامانه کارا

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

متغیر است( بطور متوسط سه روز) 

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 


نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

- ثبت درخواست حمایت مالی تعاونی

- بررسی درخواست

- تخصیص مبلغ از محل اعتبارات