نظرسنجی

عنوان خدمت:  بازرسی دوره ای و موردی حسن اجرای قانون کار

شناسه خدمت : 13041043100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: انجام بازرسی از کارگاه طبق جدول زمانبندی جهت بررسی حسن اجرای قانون کار ویا بازرسی موردی با توجه به درخواست بازرسی از سوی مراجع قضایی و یا واحد های روابط کار

مدارک مورد نیاز:

نامه مراجع قضایی و انتظامی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

10 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

بدون نیاز به مراجعه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  https://prkar.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس  2500

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir/

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. مراجعه به کارگاه جهت بازرسی
  2. مشاهده مغایرت حسن اجرای قانون کار
  3. ارایه ابلاغیه رفع نقص به کارفرما و تهیه گزارش

 

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

نظرسنجی

عنوان خدمت:  بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح

شناسه خدمت : 13041043101

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: انجام بازرسی از کارگاه جهت مشخص کردن وضعیت اتباع شاغل در کارگاه و معرفی نمودن کارفرمایان متخلف به مراجع ذیصلاح

مدارک مورد نیاز:

نامه مراجع قضایی و انتظامی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

10 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

بدون نیاز به مراجعه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  https://prkar.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس  2500

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir/

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. مراجعه به کارگاه جهت بازرسی
  2. مشاهده اتباع بیگانه و ارایه برگ جریمه به کارفرما
  3. پرداخت جریمه توسط کارفرما و صدور منع تعقیب کارفرما

 

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)