برقراری مقرری بیمه بیکاری (19051032000)

عنوان خدمت:  برقراری مقرری بیمه بیکاری 

شناسه خدمت : 19051032000

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: برقراری مقرری بیمه بیکاری

مدارک مورد نیاز: ابیمه بیکاری:  قرارداد کار

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 ماه

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

کاملا الکترونیکی

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  https://karvarzi.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس  2500

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir/

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. ارایه تقاضای متقاضی
  2. بررسی مدارک و ارسال به تامین اجتماعی
  3. بررسی و تعیین مقدار مقرری
  4. ارسال بخ بانک جهت پرداخت

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)