برقراری مقرری بیمه بیکاری (19051032000)

عنوان خدمت: برقراری مقرری بیمه بیکاری                                          شناسه خدمت 19051032000

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: برقراری مقرری بیمه بیکاری

مدارک مورد نیاز:

کارت ملی- شناسنامه– قرارداد کار

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک ماه

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

2 تا 3 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

- ثبت تقاضای فرد

- بررسی اولیه و دریافت استعلام از تامین اجتماعی

- تشکیل کمیته دو نفره

- ارسال مدارک و فرم پیوست به تامین اجتماعی

- برقراری مقرری بیمه بیکاری