نظرسنجی

عنوان خدمت: برگزاری دوره های آموزشی تعاون، کار و تولید    شناسه خدمت 18051849100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: ارائه آموزش های الکترونیکی در کل کشور برای مدیران و اعضای تعاونیها

مدارک مورد نیاز:

گزارش عملکرد، دریافت شکایت از مراجعین، گزارش هیات بازرسی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

14 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری

یک مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

مراحل دریافت خدمت

نیازسنجی آموزشی

تولید محتوای الکترونیکی

ثبت نام در دوره

 

صدور گواهینامه

 

نظرسنجی

عنوان خدمت: برگزاری گردهمایی های تخصصی تعاون، کار و تولید    شناسه خدمت 13081849101

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: برگزاری همایش های تخصصی در حوزه تعاون برای فعالین حوزه تعاون

مدارک مورد نیاز:

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

90 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری

یک مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

مراحل دریافت خدمت

اطلاع رسانی

ثبت درخواست

برگزاری همایش