صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000)

بانک اطلاعات کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور- سامانه صدور و تمدید گواهینامه شغلی

نظرسنجی

 

عنوان خدمت:صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور        شناسه خدمت 10011039000

نوع خدمت:        خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: صدور یا تمدید گواهینامه برای آن دسته از ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی می باشند

مدارک مورد نیاز:

ثبت درخواست و احراز اصالت مدارک هویتی و اشتغال ایرانیان شاعل در خارج از کشور که به صورت مستقل عازم خارج از کشور گردیده اند توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و احراز اصالت مدارک هویتی و اشتغال ایرانیان شاعل در خارج از کشور که در قالب صدور خدمات فنی و مهندسی ( شرکتی ) به خارج از کشور اعزام گردیده اند توسط انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهند سی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک هفته

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

دو بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 


 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

    تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

  - ثبت نام متقاضیان شرکتی یا فردی

    -تایید اطلاعات متقاضیان توسط انجمن خدمات فنی مهندسی یا دفاتر نمایندگی

    -  صدور دفترچه