صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000)

بانک اطلاعات کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور- سامانه صدور و تمدید گواهینامه شغلی

نظرسنجی

 

عنوان خدمت:  صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان  شاغل در خارج از کشور

شناسه خدمت : 10011039000

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: ثبت درخواست و احراز اصالت مدارک هویتی و اشتغال ایرانیان شاعل در خارج از کشور که به صورت مستقل عازم خارج از کشور گردیده اند توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و احراز اصالت مدارک هویتی و اشتغال ایرانیان شاعل در خارج از کشور که در قالب صدور خدمات فنی و مهندسی ( شرکتی ) به خارج از کشور اعزام گردیده اند توسط انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهند سی

مدارک مورد نیاز: تصویر پرسنلی وگذرنامه و مدرک شغلی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

7 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://shgovahi.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir/

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. ثبت نام متقاضیان شرکتی  یا فردی
  2. تایید اطلاعات متقاضیان توسط انجمن خدمات فنی مهندسی یا دفاتر  نمایندگی جمهوری
  3. صدور دفترچه

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)