نظرسنجی

عنوان خدمت:  صدور یا تمدید مجوز تشکلهای کارگری وکارفرمایی

شناسه خدمت : 13011037100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: جهت توسعه فعالیتهای کارآفرینانه با توجه به مزیتها و ظرفیتهای اقتصادی کشور و افزایش سهم فعالیتهای کارآفرینانه در تولید ناخالص داخلی سرانه لازم است تا  ارتباط منطقی و پایدار بین فعالیتهای کارآفرینانه، فضای کسب و کار و تولید  ایجاد گردد. برهمین اساس مراکز مشاوره خدمات کارآفرینی تاسیس می گردند.

مدارک مورد نیاز:

- ارائه طرح و مدل کسب و کار مرکز مشاوره متناسب با زمینه های فعالیت مورد تقاضا

- ارائه مشخصات تمامی اعضای کادر فنی مراکز مشاوره مطابق با ماده 6 دستورالعمل

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

30 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https:// moka.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس  2500

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir/

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. تکمیل فرم درخواست تشکلیل یا تمدید تشکل
  2. بررسی درخواست
  3. انجام استعلام های مورد نیاز
  4. ثبت یا تمدید تشکل
جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

نظرسنجی

عنوان خدمت:  نظارت بر عملکرد تشکلهای کارگری و کارفرمایی

شناسه خدمت : 13011037101

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: نظارت بر عملکرد تشکل ها نظارت بر کارمجمع عمومی نوبت های مختلف

مدارک مورد نیاز:

صورتجلسه مصوب مجمع عمومی،صورتجلسه مصوب هیئت مدیره، فرم تکمیل شده نرم افزار، آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی ، اساسنامه مصوب مجمع ، تصویر مدارک شناسایی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

30 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

کاملا الکترونیکی

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://prkar.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس  2500

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. اعلام تقاضا جهت نظارت بر برگزاری مجامع
  2. بررسی و هماهنگی جهت برگذاری مجامع
  3. نظارت بر برگذاری مجمع
  4. نظارت بر شمارش آرا و اعلام نتایج
جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)