سامانه خدمات حمایتی نظام جمهوری اسلامی ایران

نظرسنجی

عنوان خدمت:  تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی

شناسه خدمت : 19011030100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: ثبت نام از متقاضیان جهت ارائه خدمت بیمه کارگران ساختمانی

مدارک مورد نیاز:

کارت مهارت فنی و حرفه ای

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

14 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه مراجعه به شعب تامین اجتماعی

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://samanehrefah.mcls.gov.ir  

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. ثبت نام اولیه در سامانه و احراز هویت و تائید خدمت
  2. بازرسی صنف مربوطه و تائید بازرس و سربازرس
  3. ارجاع به شعبه تامین اجتماعی مربوطه و تائید نهایی شعبه

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

سامانه خدمات حمایتی نظام جمهوری اسلامی ایران

نظرسنجی

عنوان خدمت:  تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه

شناسه خدمت : 19091030101

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: دسترسی به اعتراض به حذف یارانه و رسیدگی به اعتراضات و اطلاع رسانی

مدارک مورد نیاز:

شماره ملی و شماره حساب یارانه ها

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

10 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

الکترونیکی کامل

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://hemayat.mcls.gov.ir  

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. اعتراض به حذف یارانه
  2. رسیدگی به اعتراض
  3. اعلام نتیجه اعتراض

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)