عنوان خدمت:  ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در قالب کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی    

شناسه خدمت : 13011031100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در قالب کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی

مدارک مورد نیاز: احراز شرایط لازم طبق مصوبات طرح کارورزی برای کارورزان و واحد های پذیرنده

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 ماه

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

کاملا الکترونیکی + یک مرتبه جهت امضای قرارداد

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  https://karvarzi.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir/

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 1. ثبت نام متقاضی
 2. انتخاب داوطلب توسط بنگاه
 3. عقد قرار داد توسط اداره کار
 4. ثبت درخواست اداره کار شهرستانپرداخت توسط
 5.  بررسی درخواست پرداخت
 6. رسیده از شهرستان توسط
 7. اداره کار استان و در صورت
 8. تایید ارسال به ستاد

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

عنوان خدمت:  ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا

شناسه خدمت : 13011031101

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: باین سامانه برای پرداخت تسهیلات در قالب دو گروه «تسهیلات اشتغال فراگیر» و «تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری» طراحی شده که صرفا در بخش طرح های مرتبط با اشتغال روستایی و عشایری بیش از ۵۰ هزار طرح توسط متقاضیان ثبت شده که البته با احتساب متقاضیان تسهیلات اشتغال فراگیر این میزان بسیار بیشتر است.

مدارک مورد نیاز: تمستندات مرتبط با طرح اشتغال

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

45 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  https://karvarzi.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir/

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 1. ثبت نام متقاضی
 2. بررسی و تایید طرح توسط دستگاه اجرایی
 3. بررسی و تایید طرح توسط کمیته فنی
 4. صدور معرفینامه
 5. پرداخت تسهیلات به متقاصی

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)