تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور (13011843000)

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور

عنوان خدمت:  تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور

شناسه خدمت : 13011843000

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: بررسی تقاضاهای مشاغل سخت و زیان آور

مدارک مورد نیاز:

کارت مهارت فنی و حرفه ای

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

90 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://sakht.mcls.gov.ir  

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه https://sakht.mcls.gov.ir

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. ثبت نام اولیه در سامانه و احراز هویت و تائید خدمت
  2. بررسی توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  3. ارجاع به شعبه تامین اجتماعی مربوطه و تائید نهایی شعبه
  4. بررسی و صدور رای در کمیته

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)