تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور (13011843000)

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور

عنوان خدمت: تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور                   شناسه خدمت 13011843000

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)     خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

 

شرح خدمت: بررسی تقاضاهای مشاغل سخت و زیان آور

مدارک مورد نیاز:  

- کپی مدرک تحصیلی
- مهارت

-کارت ملی

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

2 هفته

ساعات ارائه خدمت:

 

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

تلفن گویا یا مرکز تماس

  تلفن همراه

پیام کوتاه

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز