نظرسنجی

عنوان خدمت:  نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی

شناسه خدمت : 13071847100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: اولین و مهم ترین رکن شرکت تعاونی مجمع می باشد که مهم ترین تصمیمات برای تعاونی  در آن اتخاذ می گردد وظیفه نظارت در مجامع و انتخابات تعاونی ها با این وزارتخانه می باشد.

مدارک مورد نیاز:

شناسنامه،کارت ملی،مستندات لازم

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

30 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

کاملا الکترونیکی

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://taavoni.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس  58415

     تلفن همراه https://taavoni.mcls.gov.ir

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. انتشار آگهی و اعلام به دفتر
  2. بررسی و اعلام نظر و تهیه حکم حضور نمایندگان
  3. اعزام نماینده به مجمع
  4. ارائه گزارش و رخداد مجمع
  5. استفاده و انعکاس گزارش به تعاونی در صورت بررسی مدارک ثبتی
جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها

نظرسنجی

عنوان خدمت:  نظارت مالی و عملکرد ی تعاونی ها

شناسه خدمت : 13071847101

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: با توجه به اهمیت مالی در تعاونی وزارت متبوع در جهت کمک هرچه بیشتر به تعاونی ها و آموزش دادن انها برای آشنایی بیشتر با مسائل مالی در این خصوص نظارت می نماید.

مدارک مورد نیاز:

دفاتر قانونی و اسناد مالی شرکت- اساسنامه تعاونی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

30 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

کاملا الکترونیکی

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://taavoni.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس  58415

     تلفن همراه https://taavoni.mcls.gov.ir

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. شناسایی تعاونی های هدف
  2. گزینش و اعزام نماینده
  3. بررسی عملکرد مالی و اداری تعاونی و انطباق با قوانین ومقررات
  4. اعلام گزارش
  5. اعلام نواقص ویا توصیه های قانونی به تعاونی
جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)